loading
Sinh hoạt Thiền
Thay đổi trong chuyến đi Úc của thầy Viên Minh
     
Chương trình đi Úc giảng dạy của Thầy Viên Minh từ ngày 25/11/2011 đến 28/12/2011
  

Thời gian

Địa điểm

Ngày 25/11

Đến Melbourne

Từ 25/11 đến 03/12

Giảng thiền tại Hội Phật Giáo Triple Gems Buddhist Inc.

Địa chỉ: Butler Street, St Albans, Vic.3021

Từ 03/12 đến 10/12

Giảng thiền cho Sydney Buddhist Group

Địa chỉ: 4 Alphill Avenue, Cabramatta 2166. 

Từ 10/12 đến 15/12

Giảng thiền cho Phật tử Brisbane

Địa chỉ: 124 Pallert street. Middle Park. QLD 4074

Từ 15/12 đến 20/12

Giảng thiền tại Sariputta Institute of Buddhism  Inc.

Địa chỉ: 1st Floor, 486 Salisbury Highway, Parafield Gardens,  South Aus 5107

Từ 20/12 đến 28/12

Giảng thiền cho Perth Buddhist Group

Địa chỉ: 27 Paperbark Way. Morley WA 6062.

Ngày 28/12

Rời Perth về Việt Nam


 
Trở lại     Đầu trang