loading
Sinh hoạt Thiền
Khai giảng khóa thiền thứ bảy tại Tổ đình Bửu Long
Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ bảy vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h đến 4h tại Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu ngày 05/06/2011, nhằm ngày 04/05 Âm lịch. Khóa giảng sẽ kéo dài 7 buổi chiều chủ nhật.

 
Trở lại     Đầu trang