loading
Sinh hoạt Thiền
Khai giảng khóa thiền thứ sáu tại chùa Bửu Long
Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ sáu vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h đến 4h tại Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu ngày 20/03/2011, nhằm ngày 16/02 Âm lịch. Khóa giảng sẽ kéo dài 7 buổi chiều chủ nhật.

 
Trở lại     Đầu trang