loading
Sinh hoạt Thiền
Khai giảng khóa thiền mới
Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h đến 4h tại Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu ngày 21/11/2010. Khóa giảng sẽ kéo dài 7 buổi chiều chủ nhật.

Các tin khác
 
Trở lại     Đầu trang