loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Phương danh thí chủ cúng dường Khóa Xuất Gia Gieo Duyên 2017

Phương Danh Thí Chủ
STT
PHƯƠNG DANH
 THÍ CHỦ
HÙN PHƯỚC/
CÚNG DƯỜNG
TỊNH TÀI
( TÙY HỶ)
001
Nhóm Thiện Pháp
bữa ăn sáng và trưa ngày 20/6
5.000.000
002
Anh Tuấn ( Hà Nội)
 
3.000.000
003
Phan Thị Kim Anh
 
2.000.000
004
Hoàng Thị Thanh Xuân
 
500.000
005
Hà Duy Hùng
 
500.000
006
Bùi Thị Dưỡng
 
300.000
007
Đoàn Thị Tiếng
 
400.000
008
Phạm Thị Bích Liên
 
500.000
009
Nguyễn Thị Minh Hà
 
1.000.000
010
Sư Thái Winey
 
200.000
011
Duy ( bạn sư Minh An)
 
1.000.000
012
Trần Minh Bình
 
500.000
013
Hoàng Thị Huệ Phương
 
1.000.000
014
Lê Cao Minh
 
200.000
015
Bế Văn Phúc
 
2.500.000
016
Bùi Công Kha
 
3.000.000
017
Nhóm Thiện Duyên
Dâng bữa trưa 18/6
2.000.000
018
Trần Thế Tuấn
 
1.500.000
019
Chị Vân
Nước Sáng + Chiều
 ngày 17,19,21,23,25
 
020
Chú Thuần Sài Gòn
 
5.000.000
021
Trần Thị Thiện
 
1.000.000
022
Tôn Thất Vinh
 
2.000.000
023
Phan Minh Diệu
 
5.000.000
024
Trần Minh Thông
 
3.500.000
025
Nguyễn Anh Tuấn
 
2.000.000
026
Trần Ngọc Lan
 
2.000.000
027
Châu Kiến Hương Lan
 
2.000.000
028
Nguyễn Quang Nhanh
 
2.000.000
029
Vũ Trâm Anh
 
500.000
030
Võ Thị Nguyên
 
200.000
031
Hoàng Bách (Hà Nội)
 
2.000.000
032
Nguyễn Phi Hùng
 
1.000.000
033
Thế Anh và Mẹ
 
3.000.000
034
Quỹ Ước Mơ Nhỏ
 
10.000.000
031
Hoàng Bách (Hà Nội)
 
2.000.000
032
Nguyễn Phi Hùng
 
1.000.000
033
Thế Anh và Mẹ
 
3.000.000
034
Quỹ Ước Mơ Nhỏ
 
10.000.000
035
Nguyễn Thu Hà
 
3.000.000
036
Nongnard Brown
 
50 USD
037
Quỹ Nhờ Ơn Phật
 
100 USD
038
Achan Widney
 
1000 Bath, 100 tệ, 10 USD
039
Huỳnh Hiền (Đà Nẵng)
Cúng dường nước buổi tối
 
040
Huỳnh Hậu ( Đà Nẵng)
Cúng dường nước buổi tối
 
041
Ngọc Anh (Nhà Bếp)
Cúng dường nước buổi tối
 
042
Chị Em Bùi Thị Dưỡng
 
500.000
043
Đoàn Phật Tử Chùa Nakprok Bangkok
 
9200 Bath, 600 vnd,10 usd
044
Nguyễn Thị Xuân
 
200.000
045
Đại Đức Minh An
 
5000.000

 
Trở lại     Đầu trang