loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
THÔNG BÁO: V/v Đăng ký tham dự khóa Thiền Vipassanā tại chùa Huyền Không

THÔNG BÁO:

 

V/v Đăng ký tham dự khóa Thiền Vipassanā tại chùa Huyền Không

 

Như đã có thông báo vào đầu tháng 4 năm 2014 trên website trungtamhotong.org và cũng có niêm yết tại các chùa Nam tông trên địa bàn Thừa Thiên Huế, khóa Thiền Vipassanā là khóa tu học thứ ba trong mùa hè này dự định sẽ được tổ chức ở chùa Huyền Không vào đầu tháng 7 năm 2014; tuy nhiên do Ban Điều hành Hệ phái tỉnh và chư tôn đức ở các chùa có một số Phật sự phải giải quyết để chuẩn bị cho mùa An cư sắp đến vào những ngày đầu tháng 7 năm 2014, vì thế, ngày Khai giảng khóa Thiền sẽ là ngày 26/6/2014; ngày Bế giảng: 28/6/2014. Các thiền sinh đến chùa học Thiền vào ban ngày từ 7g30 sáng đến 5g00 chiều; tự túc ăn uống. Ban Điều hành Hệ phái tỉnh kính thông báo để thiện nam tín nữ nào muốn tu học được rõ, sớm đăng ký với văn phòng Ban Điều hành Hệ phái tại chùa Huyền Không theo các số điện thoại sau:

- 054.375.8877 – 097.650.0162 (sư Tuệ An)

- 054.355.0138 – 097.621.4876 (Thượng tọa Pháp Tông)

 

 
Trở lại     Đầu trang