loading
Chia sẻ
Uống không đủ nước ảnh hưởng cơ thể ra sao?

 

Trong cơ thể người có 92% là máu, 22% xương và 75% não là nước. Điều gì sẽ xảy ra khi cơ thể không được cung cấp đủ lượng nước cần thiết?
 
Uống không đủ nước ảnh hưởng cơ thể ra sao

 Lê Nguyễn (theo Visually)

 
Trở lại     Đầu trang