loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lịch trình dự kiến chuyến đi Úc của Thầy Viên Minh

 

 

STT

Thời gian

Địa điểm

Liên lạc

1

 

Từ thứ Sáu 11/11/2016  

đến thứ Năm 17/11/2016

 

Chùa Tam bảo

Địa chỉ: 24 Butler Street, St Albans, Vic.3021

Như Tịnh: 0404385789
Chánh Trí: 0422121756

2

 

Từ thứ năm 17/11/2016

đến thứ năm 24/11/2016

 

Parami Dhamma Centre 

18 Hilwa Street Villawood NSW 2163

Hoa Ngọc: 0466696678

Chúc Nha: 0425299863

3

 

Từ thứ năm 24/11/2016

đến thứ năm 01/12/2016

 

124 Pallert street. Middle Park. QLD 4074

Như Phước: 0733761239 

 4

 

Từ thứ năm 01/12/2016

đến thứ năm 08/12/2016

 

486 Salisbury Highway, Parafield Gardens, SA 5107

0421998410

5

 

Từ thứ năm 08/12/2016

đến ngày 24/12/2016

 

27 Paperbark Way.

Morley WA 6062.

Thuận Pháp: 0403004415

Như Trung: 0422866391

 

 
Trở lại     Đầu trang