loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
CHƯƠNG TRÌNH LỄ VU LAN - BÁO HIẾU PL.2560 - CHÙA HUYỀN KHÔNG

CH¦¥NG TR×NH

LỄ VU LAN - BÁO HIẾU

 PL. 2560

TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

(14-15/7/BÍNH THÂN – 16-17/8/2016)

----------š]›----------

 

Ngày 14/7/ Bính Thân

          14g00         : Phát quà cho đồng bào nghèo.

17g30        : Khoá kinh chiều.

19g00        : Lễ Cầu siêu-phóng sinh đăng trên sông Hương.

Ngày 15/7/ Bính Thân

7g30      : Thập phương Phật tử vân tập.

8g00      : Chư tôn đức Tăng ni quang lâm.

8g30      : Đặt bát hội cúng dường Đại đức Tăng-già.

9g00      : Phật tử tụng kinh Lễ bái Tam Bảo.

9g40:     - Cung thỉnh Đại đức Tăng-già quang lâm Phật điện.

                      - Khai từ.

                      - Thông qua chương trình.

                      - Phật tử thọ Tam qui-Ngũ giới.

- Cung thỉnh chư Tăng khai kinh Cầu Siêu cho thất thế phụ mẫu và Cầu An cho phụ mẫu, ân nhân hiện tiền.

                      - Chư Tăng và đại chúng Phật tử tụng kinh Báo Hiếu.

                      - Phóng sinh.

                      - Hồi hướng công đức.

11g:       - Chư Tăng ni thọ trai.

                      - Phật tử dùng cơm thân mật.


 

HOÀN MÃN

 
Trở lại     Đầu trang