loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
LỊCH DÂNG Y CÁC CHÙA Ở THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016 – PL. 2560
THÔNG BÁO:
LỊCH DÂNG Y CÁC CHÙA Ở THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2016 – PL. 2560
 
        Chủ nhật, 16.9.Bính Thân (16/10/2016)   : chùa Thiền Lâm
Thứ hai, 17.9.Bính Thân    (17/10/2016) : chùa Tăng Quang
Thứ ba, 18.9.Bính Thân     (18/10/2016) : chùa Huyền Không
Thứ tư, 19.9.Bính Thân      (19/10/2016) : chùa Huyền Không Sơn Thượng
Thứ năm, 20.9.Bính Thân (20/10/2016) : chùa Định Quang
Thứ sáu, 21.9.Bính Thân    (21/10/2016) : chùa Pháp Luân
Thứ bảy, 22.9.Bính Thân    (22/10/2016) : tịnh thất Gotami
 
Trở lại     Đầu trang