loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC KHÓA XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN THỨ 2 TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ

HÙN PHƯỚC KHÓA XUẤT GIA GIEO DUYÊN LẦN THỨ 2

TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

 

STT

Họ tên/Pháp danh

Hạng mục

Số lượng

Số tiền

001

Huyền Cát

 

 

2.000.000 đ

002

Monie Phương

 

 

1.000.000 đ

003

Phật tử Hạ Đông

 

 

300.000 đ

004

Nguyễn Thị Chính Nghĩa. Xin hồi hướng cho gia tộc họ Nguyễn ở xã Phú Cường, Phú Lộc, TT Huế

 

 

1.000.000 đ

005

Công ty cổ phần đá Thừa Thiên Huế

1 bữa ăn trưa

 

3.000.000 đ

006

Huyền Liễu

 

 

500.000 đ

007
Viên Tịnh
1.000.000 đ
008 Tôn Nữ Kim Sang 1.000.000 đ

 
Trở lại     Đầu trang