loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC KHÓA TU HỌC MÙA HÈ LẦN THỨ 5 TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ

HÙN PHƯỚC KHÓA TU HỌC MÙA HÈ  LẦN THỨ 5

TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

 

STT

Họ tên/Pháp danh

Hạng mục

Số lượng

Số tiền

001

Trưởng lão Tịnh Đức và các Phật tử chùa Đạo Quang, USA

- Gđ. Tô Thị Kỉnh-Xin hồi hướng cho các hương linh Tô Định Minh và Tô Xuân Phương

- Gđ. Ohio-Xin cầu an cho thân mẫu và gia đình

- Gđ. Quách Nguyệt Nga-Xin hồi hướng cho hương linh Quách Thanh Tùng

- Phật tử Jacqueline Mùi-Xin cầu an cho gia đình

- Cầu an cho bà Lê Mùi

- Gđ. Nguyễn Thị Tuyết Hiền cầu siêu cho Nguyễn Văn Tài

 

 

2.000 USD

002

Trần Minh Lợi, USA

Sửa chữa khu vệ sinh chư Tăng

 

2.000 USD

003

Chị Nhung, USA

-nt-

 

200 USD

004

Chị Hậu, USA

-nt-

 

200 USD

005

Chị Diệp, USA

-nt-

 

200 USD

006

Gđ. Thức-Tuyết, USA

-nt-

 

200 USD

007

Tôn Thất Hội, USA

-nt-

 

100 USD

008

Đặng Thọ Dũng

Gắn máy điều hòa 8 phòng khách Tăng

 

30.000.000 đ

009

Ông bà Phạm Hùng- Nguyễn Thanh Mai & các con, Canada

 

 

3.550.000 đ

010

Tuệ Phương, USA

 

 

100 USD

011

Trương Thị Mai Huế

 

 

2.000.000 đ

012

Vũ Đình Lâm

 

 

3.000.000 đ

013

Vương Thị Kim Liên

 

 

2.000.000 đ

014

Huyền Liễu

 

 

1.500.000 đ

015
Đoàn Thị Duyên Anh
1.000.000 đ
016
Gđ. Trần Thanh Lợi & Gđ. Nguyễn Thị Quỳnh Anh
1.000.000 đ
 
Trở lại     Đầu trang