loading
Lời ngỏ

Giới Thiệu trang web
“TRUNG TÂM HỘ TÔNG”  - trungtamhotong.org

Trang web “TRUNGTAMHOTONG.ORG” có mục đích giới thiệu những sinh hoạt tu tập, văn hóa, giáo dục, từ thiện xã hội v.v... của Tổ Đình Bửu Long và các cơ sở Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam trực thuộc ở trong và ngoài nước, như một địa chỉ dành để thông tin liên lạc giữa những người thân hữu đồng đạo hơn là nhằm mục đích quảng bá quần chúng.

Trong trang web này, để tránh tình trạng vi phạm bản quyền của các tác giả khác, chúng tôi chỉ đăng tải những kinh, sách, văn, thơ, nhạc, truyện, hội họa, thư pháp v.v… do thầy trò, huynh đệ và bạn bè thân hữu thuộc Tổ Đình sáng tác, biên soạn, dịch thuật mà thôi. Những tác giả và tác phẩm giá trị khác chúng tôi sẽ xin giới thiệu qua địa chỉ trang web nào có đăng tải.

Chư vị huynh đệ, thân hữu nào vui lòng tham gia đăng nhập kinh, sách, văn, thơ, tranh ảnh, thư pháp,... xin gởi về địa chỉ email: lieutanhvk@gmail.com

 

Chúng tôi mong được sự góp ý chân tình của quí huynh đệ thân hữu để nội dung trang web của chúng ta ngày càng phong phú và hữu ích hơn.

Trung Tâm Hộ Tông - Tổ Đình Bửu Long
Chủ nhiệm: Viên Minh