loading
Xây dựng tại Tổ đình Bửu Long
Tìm kiếm  
STT Phương Danh Thí Chủ Hạng mục Số tiền đóng góp  
1 Ngọc Tịnh Xây dựng chung 200.000  
2 Gđ. Hữu Nguyên Xây dựng chung 24.000.000  
3 Gđ. Phạm Thị Thanh Hà Xây dựng chung 25.500.000  
4 Gđ. Hoàng Kim Nhật Chánh điện 30.000.000  
5 Phạm Thị Phương Thảo Xây dựng chung 2.000.000  
6 Gđ. Minh Bảo Xây dựng chung 14.000.000  
7 Bùi Thị Minh Khải Xây dựng chung 1.000.000  
8 Hoàng Quý Hùng Xây dựng chung 200.000  
9 Gđ. Cô Như Hóa (Vũng Tàu) Xây dựng chung 2.200.000  
10 Nguyễn Thị Mỹ Phượng (Cần Thơ) Xây dựng chung 15.000.000  
11 Sư Thiện Đức Cổng chùa 200Aud  
12 Gđ. Vũ Quang Minh - Đan Phượng Xây dựng chung 60.000.000  
13 Nhóm Sơn La (Ngo Thi Thuy Hang) Xây dựng chung 6.700.000  
14 Gđ. Nguyễn Mạnh Hùng Xây dựng chung 500.000  
15 Vũ Quang Minh Xây dựng chung 500.000  
16 Lương Thị Ngọc Hân - Trần Quang Xây dựng chung 500.000  
17 Sư Pháp Chí - Sư Viên Hạnh - Sư Pháp Tân Xây dựng chung 1.000.000  
18 Gđ. Tạ Thái Thanh - Tạ Đình Phong - Tạ Thiên Minh Xây dựng chung 250.000.000  
19 Nguyễn Đình Vũ Xây dựng chung 500.000  
20 Gđ. Ngọc Đài - Ngọc Hương Xây dựng chung 5.000.000  
21 Gđ. Trang - Duyên Xây dựng chung 1.000.000  
22 Lưu Thị Ngọc Thanh - Đinh Thị Ngọc Vạn Tăng xá 300.000  
23 Gđ. Bà Bùi Thị Ngọ Xây dựng chung 1.000.000  
24 Diệu An Xây dựng chung 100.000  
25 Anh Tuấn Cổng chùa 1.000.000  
26 Trần Thị Xuân Mai Xây dựng chung 5.000.000  
27 Thái Thị Nhân Hằng Xây dựng chung 20.000.000  
28 Gđ. Khánh An 400.000  
29 Nguyễn Văn Thình Xây dựng chung 5.000.000  
30 Gđ. Út Đặng và các con Cổng chùa 11.000.000  
31 Gđ. Lê Hồng Vương Xây dựng chung 1.000.000  
32 Gđ. Phạm Duyên - Phạm Thị Xuân Lan Cổng chùa 5.000.000  
33 Gđ. Nguyễn Văn Hiệp Cổng chùa 3.000.000  
34 Võ Xuân Thùy Cổng chùa 100.000  
35 Hồ Thị Ngọc Bích (chị của Hồ Thị Nga - Như Tịnh) Xây dựng chung 50.000.000  
36 Ngô Tiểu Phương Xây dựng chung 20.000.000  
37 Lê Nguyễn Đài Trang Xây dựng chung 500.000  
38 Nguyễn Thúy Châu Cổng chùa 300.000  
39 Gđ. Tâm Phúc - Hoa Đức - Tâm Như - Tâm Đức Cổng chùa 20.000.000  
40 Thi Thi Xây dựng chung 10.000.000  
41 Tran Van Hung Xây dựng chung 200.000  
42 Vo danh (12/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
43 Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
44 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (11/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
45 Vo danh (11/02/21) Xây dựng chung 9.000.000  
46 Nguyen Thuy Dai Trang Xây dựng chung 20.000.000  
47 Vo Danh (06/04/21) Xây dựng chung 3.000.000  
48 Vo Danh (06/04/21) Xây dựng chung 1.500.000  
49 Dao Xuan Tung Xây dựng chung 100.000  
50 Vo danh (06/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
51 Gd. Tinh Vien (Da Nang) Xây dựng chung 100.000.000  
52 Vo Danh (05/04/21) Xây dựng chung 1.000.000  
53 Nghiem Chi Xây dựng chung 2.000.000  
54 Vo danh (05/04/21) Xây dựng chung 200.000  
55 Nguyen Vu Bao Chau (02/04/21) Xây dựng chung 5.000.000  
56 Tran Thi Huong Lan (02/04/21) Xây dựng chung 2.000.000  
57 Hong Vu Xây dựng chung 100.000  
58 Vo danh (31/03/21) Xây dựng chung 100.000  
59 Pham Thi Le Xây dựng chung 2.000.000  
60 Vo danh (29/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
61 Vo danh (29/03/21) Thiền xá 500.000  
62 Nguyen Thi Phuong Hang Pham Thi Thuc Xây dựng chung 1.000.000  
63 Nguyen Thi Phuong Hang (Tam Lieu Nguyen) Xây dựng chung 50.000.000  
64 Vo danh (27/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
65 Thanh Tam Xây dựng chung 1.000.000  
66 Vo danh (25/03/21) Xây dựng chung 300.000  
67 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
68 Vu Thi Bich Hao Xây dựng chung 5.000.000  
69 Phan Thi Duc Xây dựng chung 50.000  
70 Tran Thi Vinh Xây dựng chung 50.000  
71 Vo danh (20/03/21) Xây dựng chung 25.000.000  
72 Tam Nhuan Tri Xây dựng chung 1.000.000  
73 Thai Thi Nhan hang (19/03/21) Xây dựng chung 10.000.000  
74 Vo Danh (19/03/21) Xây dựng chung 500.000  
75 Le Thi Thuy Quyen Xây dựng chung 500.000  
76 Tuong Van Xây dựng chung 4.000.000  
77 Doan Thi Quy Hoi Xây dựng chung 300.000  
78 Vo Danh (16/03/21) Xây dựng chung 10.000.000  
79 Ho Dang Thuan (My) Xây dựng chung 27.804.000  
80 Nguyen Duc Nhan Xây dựng chung 1.000.000  
81 Doan Thi Quy Hoi - Nguyen Van Cong Xây dựng chung 300.000  
82 Tam Nhuan Tri Xây dựng chung 1.000.000  
83 Vo Danh (13/03/21) Xây dựng chung 250.000  
84 Nguyen Van Phuc Xây dựng chung 100.000  
85 Tam Hong Nhu Xây dựng chung 1.000.000  
86 Nguyen Hoang Phuong Ngoc Xây dựng chung 300.000  
87 Vo danh (11/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
88 En Kiem Thiền xá 70.000.000  
89 Vo Danh (11/03/21) Xây dựng chung 1.000.000  
90 Pham Quynh Anh Xây dựng chung 2.000.000  
91 Vo Danh (10/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
92 Vo danh (09/03/21) Xây dựng chung 350.000  
93 Vo Danh (09/03/21) Xây dựng chung 5.000.000  
94 Nhóm Phật tử Áo Trắng Hoài An (09/03/21) Xây dựng chung 2.000.000  
95 An Hy (Tanh Biet) Xây dựng chung 10.000.000  
96 Nguyen Thi Kha Xây dựng chung 500.000  
97 Tam Chinh Dao Xây dựng chung 5.000.000  
98 MH va GT Xây dựng chung 1.000.000  
99 Vo danh (03/03/21) Xây dựng chung 500.000  
100 Tran Thi Huong Lan Xây dựng chung 2.000.000