loading
Chia sẻ
Rơi Xuống Giếng


  

Đời sẽ đổ lên người bạn mọi thứ rác bẩn để cố nhận chìm bạn. Bí quyết để thoát khỏi hố là rũ sạch rác để ngoi lên.

Mỗi khó khăn gặp phải là một viên đá giúp ta tiến lên. Nếu cố gắng không ngừng, ta có thể thoát ra khỏi những giếng sâu nhất…

...Vui lòng download Slide Show Roi_xuong_gieng.pps để xem đầy đủ nội dung.

 
Trở lại     Đầu trang