loading
Chia sẻ
Bài học từ loài Bướm
  
 
Tôi xin sức mạnh...

Và đời đã cho tôi gặp khó khăn để được mạnh mẽ.

Tôi xin khôn ngoan...

Và đời đã cho tôi những vấn đề để giải quyết.

Tôi xin tiền của...

Và đời đã cho tôi khối óc và bắp thịt để làm việc.

Tôi xin được bay...

Và đời đã cho tôi những trở ngại phải vượt qua.

... Vui lòng download Slide Show Baihoctuloaibuom.pps để xem đầy đủ hơn.

Các bài khác
 
Trở lại     Đầu trang