loading
Chia sẻ
Nghệ thuật cắt tỉa cây cảnh

 


Cuộc thi quốc tế cho tác phm điêu khc sng ti Montreal, Canada, là mt ba tic th giác cho đôi mt, đy màu sc và sng đng một cách hoàn hảo. Cuc trin lãm s m cửa vào ngày 22 tháng 6, và sẽ kết thúc vào ngày 29 tháng 9.
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition

 

 

Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 
 
Grass                             sculpture                             competition
 

 

Grass                             sculpture                             competition

 

 

 
Trở lại     Đầu trang