loading
Các chùa Nguyên Thủy tại các tỉnh khác
TAM BẢO THIỀN ÐƯỜNG
Địa Chỉ: Trụ Thơ, KP Phú Bình
Thị Trấn An Lộc, Huyện Bình Long
Tỉnh Bình Phước
Điện Thoại: 0651. 3666 653 - 091 722 183
Trụ Trì: Tỳ khưu THIỆN TRÍ
Vì mới thành lập nên chúng tôi chưa có đủ tư liệu về một số ngôi Chùa đã có tên trong trang web này. Quý vị nào có những tư liệu đó, nếu không có gì trở ngại, xin vui lòng gởi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
    - trungtamhotong@yahoo.com
    - lieutanhvk@yahoo.com.vn
để chúng tôi có thể cập nhật lên website.
Xin cảm ơn quý vị.
 
 
Trở lại     Đầu trang