loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
Thông báo V/v Tổ chức hai khóa tu học mùa Hè tại chùa Huyền Không năm 2018
THÔNG BÁO:
V/v Tổ chức hai khóa tu học mùa Hè tại chùa Huyền Không năm 2018
Chùa Huyền Không kính thông báo:`
Năm nay nhà chùa sẽ tổ chức hai khóa tu học mùa  Hè theo trình tự như sau:
I. Khóa Tu học Mùa Hè lần thứ 9 (khóa 1/2018): từ ngày thứ sáu, 01/6/2018 đến ngày chủ nhật, 10/6/2018
- Dành cho các em từ 11-15 tuổi (sinh từ năm 2003 đến 2007)
- Phát phiếu đăng ký: 02/5 – 20/5/2018
- Nhận phiếu đăng ký và xét duyệt: 21/5 – 27/5/2018 (có thể nộp phiếu sớm hơn)
- Ngày Khai giảng: Thứ sáu, 01/6/2018
- Ngày Bế giảng: Chủ nhật, 10/6/2018
- Số lượng học viên dự kiến thu nhận: 100 – 120 em.
II. Khóa Tu học Mùa Hè lần thứ 10 (khóa 2/2018): từ ngày chủ nhật, 17/6/2018 đến ngày thứ sáu, 26/6/2018
- Dành cho các em từ 15-23 tuổi (sinh từ năm 1995 đến 2003)
- Phát phiếu đăng ký: 02/5 – 20/5/2018
- Nhận phiếu đăng ký và xét duyệt: 21/5 – 27/5/2018 (có thể nộp phiếu sớm hơn)
- Ngày Khai giảng: Chủ nhật, 17/6/2018
- Ngày Bế giảng: Thứ ba, 26/6/2018
- Số lượng học viên dự kiến thu nhận: 80 – 100 em.
Phát và nhận phiếu đăng ký:
- Tại chùa Huyền Không: Gặp sư Hiếu Phúc
- Trên Email: huyenkhong.vp@gmail.com và Facebook: Chùa Huyền Không: Gặp thầy Pháp Tông
Lưu ý:
- Học viên đúng 15 tuổi (năm sinh 2003) có thể đăng ký tham dự cả hai khóa.
- Học viên ở xa phải có mặt trước ngày Khai giảng một hôm.
- Thông tin và nội dung giảng dạy của Khóa học được thể hiện trên phiếu đăng ký.
Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ văn phòng Ban Tổ chức qua các số điện thoại sau:
+ 0976.214.876: gặp thầy Pháp Tông, Trưởng Ban Tổ chức
+ 0972.777.604: gặp anh Trọng, Trợ lý Trưởng Ban Tổ chức
+ 0166.442.0363: gặp sư Minh Đăng, Thư ký – Phụ trách Điều hành
 
 
 
 
 
Trở lại     Đầu trang