loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC KHÓA TU HỌC MÙA HÈ 7 CHÙA HUYỀN KHÔNG

  

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC KHÓA TU HỌC MÙA HÈ 7

  

STT

HỌ VÀ TÊN

Số tiền

Bị Chú

001

Tuệ Phương

100 USD

 
002 Gđ Sư Thiện Đức, Gđ Hà Thị Bông và Thúy Anh 200 USD + 5.500.000 đ  
003 Như Tuệ, Sài Gòn
2.000.000 đ  
004 Gđ Phước Trí 1.500.000 đ  
005 Nguyễn Thị Minh Ngọc
500.000 đ  
006 Gđ Huyền Cát
3.000.000 đ  
007 Nguyễn Thanh Hải
10.000.000 đ  
008 Vũ Đình Lâm
4.000.000 đ  
009 Bùi Đình Vũ
5.000.000 đ  
010 Võ Tuyết và mẹ, USA
100 USD  
011 Gđ Tâm An (Vân)
2.000.000 đ Nước giải khát
012 Ngô Thị Nhật Khương
4.000.000 đ  
013 Lê Thống Nhất và Nguyễn Thị Lành
5.000.000 đ  
014 Hoài An
10.000.000 đ  
015 Ben
1.000.000 đ  
016 Ngài Tịnh Đức, chùa Đạo Quang, Tx, USA
1.400 USD
 
017 Sư Minh An 600 USD  
018 Gđ Sư Chí Thiện và Gđ Nguyễn Thị Thanh Giang/Dang
300 USD  

 
Trở lại     Đầu trang