loading
Tin Văn Hóa - Giáo Dục
PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC TRIỂN LÃM KINH LÁ BỐI TẠI CHÙA HUYỀN KHÔNG

PHƯƠNG DANH CHƯ TÔN ĐỨC VÀ PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC TRIỂN LÃM KINH LÁ BỐI

STT

HỌ VÀ TÊN

Số tiền

Bị Chú

001

Huyền Liễu

500.000 đ

 
002 Phạm Đức Thái
500.000 đ  
003 Nguyễn Thị Lành
400.000 đ  
004 Cô Tịnh An
1.000.000 đ  
005 Như Tuệ
3.000.000 đ  
006 Võ Thị Thúy Kiều
5.500.000 đ  
007 Lê Hồng Huy
1.000.000 đ  
008 Đỗ Thị Hồng Hà 10.000.000 đ  
009 Bé Nguyễn Hữu Trang Thơ, Người sáng lập và điều hành Dự án "Thư viện vì Yêu thương"
10.000.000 đ  
010 Tuệ Phương
300 USD
 
011 Lê Hồng Trâm
200 USD  
012 Huỳnh Thị Thúy Vân
200 USD  
013 Huỳnh Văn Dũng
100 USD  
014 Nông Đình Hùng 50 USD  
015 Huỳnh Nguyễn Thùy Trang
5.000.000 đ  
016 Nguyễn Thị Chính Nghĩa
1.000.000 đ  
017 Lê Thị Thanh Vân
400.000 đ  
018 Như Pháp
1.000.000 đ  
019 Bùi Thị Huệ
300.000 đ  
020 Bùi Thị Dưỡng - Hồi hướng cho em gái đã mất
500.000 đ  
021 Sư cô Từ Nguyên
500.000 đ  
022 Gđ. Cương Hảo
100.000 đ  
023 Mệ Khướu
500.000 đ  

 

 
Trở lại     Đầu trang