loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Húy nhật Đại Trưởng lão Hộ Nhẫn lần thứ 11:

Cách đây 11 năm, vào lúc 8 giờ 15 sáng ngày mồng 7 tháng 9 năm Nhâm Ngọ (2002), đức Tăng trưởng Hộ Nhẫn đã an nhiên xả bỏ báo thân khi đang trên đường khất thực hóa duyên xong trở về chùa Thiền Lâm như mọi ngày. Năm nay, tưởng niệm ngày đi xa của Ngài, Tăng ni, Phật tử các giới đã tề tựu về dưới  chân mộ tháp ngài trên đồi Niết-bàn hành lễ, hoài niệm bậc thầy cao cả một thời.

Sau lễ Tưởng niệm, Ban Tổ chức tiếp tục cung thỉnh chư Tăng quang lâm Phật điện để chứng  minh  lễ Trai Tăng, hồi hướng phước.

Một số hình ảnh lễ Húy kỵ năm nay được ghi lại dưới đây:

 
Trở lại     Đầu trang