loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương trình đêm thọ đầu đà rằm tháng Giêng tại Tổ đình Bửu Long

CHƯƠNG TRÌNH ĐÊM ĐẦU ĐÀ RẰM THÁNG GIÊNG
TẠI TỔ ĐÌNH BỬU LONG

DL: 2013 - PL: 2557 18h
 - Phật tử tề tựu
 19h
 - Lễ bái Tam bảo
 - Nguyện thọ đầu đà
 - Thuyết pháp
 - Giải lao
 22h
 - Hành thiền
 - Kinh hành
 23h
 - Cung nghinh Xá-lợi
 - Chiêm bái Xá-lợi
 1h
 - Luận đạo
 4h
 - Tụng Kinh
 - Hồi hướng
 5h
 - Điểm tâm sáng
 6h
 - Hoàn mãn

 
Trở lại     Đầu trang