loading
Các tác phẩm của tác giả: Liễu Pháp
Tác phẩm
Cảm Nhận Giữa Đời Thường
Daily Thoughts For Daily Needs

Tác giả:     Helen Steiner Rice
Dịch thơ:   Liễu Pháp
Hài Cú
Tác giả:     Liễu Pháp
Khi Ngôn Từ Rụng Vỡ
Tác giả:     Liễu Pháp
Đối Trị Tâm Sân Hận
Tác giả:     Liễu Pháp
Tiến Trình Tạo Đau Khổ
Tác giả:     Liễu Pháp