loading
Các chùa Nguyên Thủy tại các tỉnh khác
STT Nội dung
21 Chùa Munirangsay
22 CHÙA NAM QUANG
23 CHÙA NAM SƠN (Giri Dakkhinasattharama)
24 CHÙA NGỌC ÐẠT
25 CHÙA PHÁP BẢO
26 CHÙA PHÁP LUÂN (TUỆ TĨNH ĐƯỜNG LIÊN HOA)
27 CHÙA PHƯỚC HẢI (Tân Hiệp)
28 CHÙA PHƯỚC HẢI (Vũng Tàu)
29 CHÙA PHƯỚC HỘ
30 CHÙA PHƯỚC HUỆ (Ðịnh Quán)
31 CHÙA PHƯỚC HUỆ (Long Thành)
32 CHÙA PHƯỚC QUANG (Bình Định)
33 CHÙA PHƯỚC QUANG (Đồng Nai)
34 Chùa Pothy Somroong
35 CHÙA QUANG MINH
36 CHÙA QUẢNG NGHIÊM
37 CHÙA SAMRONG-EK
38 CHÙA SIÊU LÝ (Vĩnh Long)
39 CHÙA SÓC XOÀI RAJAKUSALA BOMPENHJAYA (Khmer)
40 CHÙA TAM BẢO
 
 
Trở lại     Đầu trang