loading

Bộ sách Nền Tảng Phật Giáo của soạn-giả Tỳ-khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu - Aggamahāpaṇḍita) là bộ sách gồm có 9 chương, chia ra làm 10 quyển được sắp xếp theo thứ tự từ quyển I đến quyển X.  Quyển I: Tam Bảo - làm nền tảng cho quyển II: Quy Y Tam Bảo,  v.v…

 

Thầy Viên Minh sẽ mở khóa giảng thiền lần thứ 17 vào mỗi chiều chủ nhật từ 2h30 đến 4h30 tại Chánh điện Tổ Đình Bửu Long, bắt đầu từ ngày 06/08/2017,...

Do Thầy Viên Minh bị bệnh đột xuất nên buổi giảng đầu tiên của Khóa giảng lần thứ 16 tại Tổ đình Bửu Long sẽ hoãn lại sau 1 tuần, tức chiều chủ nhật ngày 31/07/2016, nhằm ngày 28/06 Âm lịch...

 
 
Trở lại     Đầu trang