loading
Pháp Thoại
Thông tin tác phẩm đang phát
Tác Phẩm : album: Khóa giảng thứ 18 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh - Ngày 5A: Đạo là sự vận hành tự nhiên của các pháp - Theo Đạo là thấy ra sự vận hành đó để sống thuận theo - Một số ví dụ về sự tu tập - Thấy pháp gì không quan trọng, quan trọng là tâm thấy biết một cách trọn vẹn - Khi tâm thanh tịnh trong sáng thì mọi đối tượng là Niết-bàn
Thời lượng : 0:45:16
Tác giả :
Trình bày : Viên Minh
Tập Tin : 2018_KhoaGiangThu18/2018_Ngay5A.mp3 - Download
   
Danh Mục
Khóa giảng thứ 19 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 18 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 17 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 16 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Bài giảng ở chùa Xá Lợi Phật Đài của Thầy Viên Minh
Khóa giảng thứ 15 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Một số bài giảng của Thầy Viên Minh ở Mỹ - 2015
Khóa giảng thứ 14 tại Bửu Long của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Berlin - Đức của Thầy Viên Minh
Những bài giảng tại Munich - Đức của Thầy Viên Minh