Trung Tâm Hộ Tông  Trang Chủ


Vi Tiếu

Tác giả: Viên Minh


Phân Trần 

Trong Thiền viện, thỉnh thoảng chúng tôi được nghe Thầy kể những chuyện vi tiếu. Có những chuyện chúng tôi hiểu lờ mờ, có những chuyện mãi lâu sau mới chợt thấy, lúc đó chúng tôi mới cảm nhận được một nụ cười bao dung tế nhị. Vì thế mà chúng tôi sinh lòng tham hiểu, hễ cứ gặp Thầy là gạn hỏi. Thầy bảo: “Chuyện vi tiếu nếu nghe mà không thấy thì cứ để vậy rồi một ngày kia sẽ thấy, tự khám phá mới hay chứ giải thích thì còn hứng thú gì. Hơn nữa, chuyện vi tiếu là chuyện bình thường giản dị xảy ra trong đời sống hàng ngày của các con chứ có gì là bí ẩn.”

Nhưng thấy Thầy thường cởi mở dung dị, chúng tôi cứ theo gạn hỏi hoài. Cuối cùng Thầy cũng gợi cho vài ý. Sau đây là những lời khai mở của Thầy mà chúng tôi ghi chép được. Thầy có đọc lại và nói:

- “Ngôn bất tận ý”, dẫu sao các con cũng phải tự mình thấy lấy, chứ đừng đinh ninh vào Lời góp ý của Thầy mà không tự mình chiêm nghiệm.

Mong rằng chúng tôi không làm mất đi tính chất giản dị, trong sáng và uyên thâm của những “nụ cười tế nhị”.

Thiền Sinh ThiềnViện Bửu Long
Mùa an cư 2537


Mục Lục

[01 - 12] [13 - 24] [25 - 36]

Trả đũa
Buôn bán
Mọt sách
Nói được một lời
Thể nhập Pháp giới
Học Đạo
Diệu giác
Loạn thị
Sửa đổi thiên nhiên
Tinh tấn hay làm biếng
Ngoài da
Quả ngã mạn

Đấng Phạm Thiên bất động
Tuệ quán
Nghe Pháp thuyết
Mất 32 thân
Tứ niệm xứ
Tu sửa
Kinh Pháp Hoa
Mục đích
Du hí thần thông
Trà Đạo
Phật ở đâu
Nam mô thường bất khinh

Bị tự do ngăn ngại
Quở trách thiền định
Cửa Trời rộng mở
Nặng ký
Con người thật
Vô thường
Phân tâm nhị dụng
Ba vị thần
Bảo vệ Đạo pháp
Triết học là gì
Nghiệp còn nặng
Hãy để yên

[37 - 48] [49 - 60] [61 - 72]

Sinh lão bịnh tử
Sắc không
Không có ai cả
Xin hoãn lại
Vĩnh cửu
Xuất môn
Thánh không biết đau
Làm chủ
Sao lại hỏi tôi
Thập nhị nhân duyên
Phẩm phổ môn thật
Không mất mát gì

Trà tỳ
Thiền định lâu nhất
Vãng sinh
Thực sự hành
Niết bàn
Thiên thủ thiên nhãn
Bắt chước thiền sư
Chuyện bực mình
Không có đường đến Niết bàn
Đại bịnh
Tình nguyện đi theo
Cảnh giới lý tưởng của Thiền

Chẳng có ai tin
Khán thoại đầu
Đồng hay bất đồng
Mục đích phạm hạnh
Phân biệt minh bạch
Vô phân biệt
Tánh không
Tánh hữu
Lặng lẽ hồn nhiên
Vô ngã
Thực và mộng
Ngã pháp

-ooOoo-


[Ðầu trang] [Trở về trang Thư Viện]
updated: 2007