• Kính mừng năm mươi Hạ Lạp của Sư Phụ
  • Tác giả: Viên Hướng

 

    
Thả dòng thơ theo gió thiên di         

Chim Hồng Hạc uy-nghi hải thệ.

Năm mươi hạ vén mây cuộc thế

Cây-đại-từ-Pháp-thể-Viên-Minh!


Giấc miên trường tràn mộng tử sinh

Làm viễn khách quảy trăng cổ độ.

Hằng sa rồi lung linh bóng đổ

Phố ta bà nở rộ huyền chi.*


Nguyện lực về một Bát ba Y

A-tăng-kỳ, Trí-Bi siêu việt.

Dáng bên trời nguyên sơ thánh khiết

Vẫn hiện thân bất diệt kỳ hương.


 

 

Chốn bụi hồng một Bát ba Y

Thiên thu vọng đồng quy Nguyên Thủy.

Mở trang đời thiền sư thi sĩ

Chân như làm tri kỷ nghìn xưa.

 

Chúng con về đẫm ướt cơn mưa

Sư Cha rưới thượng thừa Pháp Bảo.

Mỗi đứa con là loài rong tảo

Trải nghiệm đời trong bão trùng dương.

 

Trải nghiệm mình trong biển yêu thương

Để vui bước dặm trường không, sắc.

Cha còn đó, Bửu Long tịch mặc

Vẫn như nhiên vằng vặc tinh cầu.

 

 

* Nụ huyền chi (Sư phụ Viên Minh)

Mùa xuân nào có đến
Mùa xuân nào có đi
Lòng ta hoa nở mãi
Thơm ngát nụ huyền chi.

 

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2022