Tìm hướng

(Cảm hứng từ Thư Thầy trò 50)

 

Rơi vào bẫy ảo tưởng

Trăn trở và ưu phiền

Hoang mang tìm hướng đến

Ôi, căn bệnh triền miên!

 

Ngay nơi Pháp hiện tại

Vốn đã tự tròn đầy

Tương lai và quá khứ

Chân Mỹ Thiện là đây.

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2022