• Khổ đau - Hạnh phúc
  • Tác giả: Như Tuệ

Khổ đau - Hạnh phúc


Khổ đau và hạnh phúc

Vị ngọt đắng khác nhau

Trong thực tánh chân đế

Bản chất đều như nhau

 

Hạnh phúc ẩn nước mắt

Khổ đau ẩn nụ cười

Nước mắt và nụ cười

Cũng chỉ là cảm xúc

 

Tất cả là pháp tướng

Theo nguyên lý vận hành...

Xoay vần không rồi có

Hết diệt rồi lại sanh...

 

Biết rõ pháp hữu vi

Không vững và không bền

Chẳng có gì đáng giữ

"Buông xả" lòng nhẹ tênh  

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2022