• Có không (Họa Trông ngóng)
  • Tác giả: Như Tuệ


Có không
(Họa: Trông ngóng)
 
Buồn thương giận ghét có rồi không
Chỉ biết bên trong một tấm lòng
Rỗng lặng sáng trong là Cố Quận
Không thuyền, không bến, cũng không sông.

[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2022