loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Thư kêu gọi V/v đóng góp tài liệu cho cuốn Lược Sử Các ngôi chùa PGNTVN của Tỳ-khưu Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Lược Sử Các ngôi chùa PGNT

   

Kính gởi chư vị HT, TT trụ trì các ngôi chùa PGNTVN:

Tôi, tỳ-khưu Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh) hiện đang viết cuốn Lược Sử PGNTVN từ khi Tổ Hộ Tông mang PGNT về từ Campuchia cho đến nay.

Quyển sách có tính tư liệu này có 5 chương chính:

      I-Bối cảnh chính trị, văn hoá, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng đầu thế kỷ 20.

     II- Công cuộc chấn hưng Phật giáo từ Sri Lanka, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam...

     III- Công cuộc vận động của cư sĩ Lê Văn Giảng và những cư sĩ đồng chí hướng và tâm nguyện mang PGNT từ Campuchia về VN.

     IV- Các ngài Hộ Tông, Thiện Luật, Bửu Chơn về thành lập chùa Bửu Quang, sau đó là Kỳ Viên, Giác Quang... rồi lần lượt hỗ trợ ngài Giới Nghiêm ra lập chùa Tam Bảo (Đà Nẵng) và chùa Tăng Quang (Huế)...

     V- Sự phát triển và lược sử các ngôi chùa PGNTVN hiện nay (Nam, Trung, Bắc).

   

KẾT LUẬN

Xin thưa,

Đây là quyển sách tư liệu rất cần thiết cho các giới học giả, nhà nghiên cứu cũng như cho các thế hệ học Phật mai hậu. Đây là công trình chung của tất cả chúng ta nhưng tôi đã mạo muội nhận phần chấp bút.

Do vậy, nếu quý ngài cung cấp thêm tư liệu, dù ít dù nhiều đều rất quan trọng - trong 4 chương đầu. Riêng chương V thì tôi cần tiểu sử chùa, tên các đời trụ trì và thêm hình ảnh chùa nữa lại càng quý.

Tư liệu xin gởi về địa chỉ email: ngoatungam2020@gmail.com

Rất thành khẩn.

Tỳ-khưu Giới Đức, HKST 12/2020.

 

 

 

 
Trở lại     Đầu trang