loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Chương trình Đại lễ Dâng Y Kathina PL.2564 - DL.2020 tại Tổ đình Bửu Long

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI LỄ DÂNG Y KATHINA

(PL. 2564   -   DL. 2020)

(Ngày 17/9 Canh Tý - 02/11/2020)

 

        07giờ 00:    - Chư Phật tử tề tựu tại
                              Hội trường Bảo Tháp Gotama
        07 giờ 30:   - Chư Tôn Đức Tăng quang lâm

        08 giờ 00:   - Lễ bái Tam Bảo
        08 giờ 30:   - Nhiễu Phật 3 vòng
        09 giờ 00:   - Nghi thức Dâng Y
                            - Truyền thọ quy giới
                            - Tác bạch Dâng Y
                            - Tuyên ngôn Tăng sự
                            - Nghi thức thọ Y
                            - Lời cảm tạ của Ban tổ chức
        10 giờ 00:   - Lễ Trai Tăng
                            - Khóa Kinh Chúc Phúc
        10 giờ 30:   - Thuyết pháp (Thầy Viên Minh)
        11 giờ 00:   - Chư Tăng thọ trai                           
                            - Bữa cơm thân mật của Chư Phật tử

 

HOÀN MÃN

 

Thí chủ:

GĐ. TUẤN - CHI

----------------------------------------------------------------

LƯU Ý:

Để đảm bảo an toàn theo yêu cầu mới nhất của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM, nhà chùa yêu cầu quý Phật tử tham dự lễ Dâng y Kathina tại chùa “phải mang khẩu trang”, nhất là khu vực Hội trường diễn ra buổi lễ.

Khuyến khích quý Phật tử mang khẩu trang vải có thể tái sử dụng để góp phần bảo vệ môi trường.

 

 
Trở lại     Đầu trang