loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Xuất Gia Sadi Tại Tổ Đình Bửu Long


“Bậc Diệu Hạnh, Thanh Văn đệ tử

Bậc Chánh chơn, Pháp lữ Tăng già

Bậc mô phạm cõi Ta bà

Thân tâm trực hạnh, lìa xa luân hồi...”
  

Như biển rộng bao la luôn dung chứa trăm sông tìm đến, như đất mẹ diệu hiền luôn nghiêng mình nuôi dưỡng vạn loài, cũng thế ấy, Tăng đoàn đệ tử của Đức Phật luôn dang tay chào đón những con người từ mọi quốc độ, mọi xuất thân, trình độ,... những con người đang từng bước đi theo bước chân của Đấng Đại Hùng trên con đường tìm về nẻo chánh.

Trên tinh thần ấy, vào sáng hôm nay, 15/5 Canh Tý PL. 2564 (nhằm ngày 05 tháng 07 năm 2020), chư Tăng Ni và Phật tử Tổ đình Bửu Long đã hân hoan đón chào các vị giới tử Minh Hiển, Tuệ Mỹ, Minh Tánh, Minh Thiện, Nguyên Minh và Minh Pháp xuất gia trở thành chư vị tân Sadi của Tăng chúng Bửu Long. Buổi lễ đã cung thỉnh Ngài Đại Trưởng Lão Hoà Thượng Viện chủ làm Thầy tế độ cùng sự chứng minh của chư Tăng Bửu Long. Thí chủ hộ độ là gia đình các giới tử, quý Tu nữ và thiện nam tín nữ của chùa.

Ngài Hoà Thượng đã từ bi giáo giới đến chư vị Tân Sadi, nhắc nhở chư vị phải biết tự soi sáng chính mình, biết nhìn nhận và khắc phục những thiếu sót, chưa hoàn thiện của bản thân để xứng đáng với một đời sống xuất gia chân chánh. Đây là cách đền ơn Tam Bảo, Thầy Tổ, Cha Mẹ và đàn na tín thí cũng như của chư vị tiền bối đã luôn giúp đỡ, bảo ban, hỗ trợ cho mình, và cũng là nền tảng cho một đời sống Sadi tập sự vững chắc để sau này khi đủ nhân duyên được trở thành vị Tỳ-khưu chân chính trong giáo pháp.

Qua khoảng thời gian hai năm công quả và tập sự, các vị giới tử đã trải qua hai kì kiểm tra về kinh tụng và giới luật trước khi được sự đồng thuận của chư Tăng cho phép xuất gia. Mỗi vị đều có những điểm mạnh, điểm yếu, những khó khăn và thuận lợi của riêng mình nhưng với ý chí và niềm tin nơi giáo pháp, nơi Thầy Tổ, các vị đã cùng nhau cố gắng phấn đấu vì mục tiêu cao quý. Mong rằng chư vị tân Sadi trong thời gian tới sẽ luôn tinh tấn, hoà hợp, hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển trên bước đường tâm linh mà nhờ vào nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay chúng ta mới có được.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho tất cả luôn được sức khoẻ, an vui và tấn hoá trong tu tập.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ:

 

 
Trở lại     Đầu trang