loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lịch trình dự kiến ở Úc từ 02/11 đến 28/11/2019 của Thầy Viên Minh

 

Lịch trình dự kiến thời gian Thầy Viên Minh ở Úc như sau:

 

 


• Melbourne: 

   Thời gian: Thứ bảy 02/11/19  đến thứ tư 06/11/19

   Địa chỉ: Chùa Tam Bảo, 24 Butler Street, St Albans, Vic. 3021

   Liên lạc: Chánh Trí 0422 121756 

• Sydney: 

   Thời gian: Thứ tư 06/11/19 đến Thứ ba 12/11/19

    Địa chỉ: Parami Dhamma Centre                    

                 18 Hilwa Street Villawood NSW 2163

                  (Please don’t park the car in Hilwa street)

    Liên lạc: Như Tuệ: 0422 483 383 

                   Thuần Tịnh: 0416 060 766


• Brisbane: 

  Thời gian: Thứ ba 12/11/19 đến chủ nhật 17/11/19

  Địa chỉ: 124 Pallert st, Middle Park, QLD 4047

  Liên lạc: Như Phước: 0431 312 621

• Adelaide: 

  Thời gian: Chủ nhật 17/11/19 đến thứ năm 21/11/19

  Địa chỉ: 486 Salisbury Highway, Parafield Gardens. SA 5107

  Liên lạc: Thiện Tánh: 0421 998 410

• Perth:

  Thời gian: Thứ năm 21/11/19 đến Thứ năm 28/11/19

  Địa chỉ: 27 Paperbark Way. Morley WA 6062 

  Liên lạc: Như Trung: 0422 866 391

----------------------------------------------------

THƯ MỜI THAM DỰ PHÁP ĐÀM Ở SYDNEY

 

 

 

Các tin khác
 
Trở lại     Đầu trang