loading
Sinh Hoạt Tôn Giáo
Lễ Cúng Dường Pháp Bảo Đến 9 Ngài Tam Tạng Myanmar Tại Tổ Đình Bửu Long

   

Đáp lại lời thỉnh mời của chư Tăng Việt Nam đã và đang tu học tại Myanmar cũng như quý Phật tử tại Việt Nam, quý Ngài Tam Tạng (từ Ngài Tam Tạng thứ 6 đến Ngài Tam Tạng thứ 14) cùng phái đoàn đã sang thăm Việt Nam 4 ngày 3 đêm (từ thứ 6 ngày 13/09/2019, nhằm ngày 15/08 âm lịch đến hết thứ 2 ngày 16/09/2019, nhằm ngày 18/08 âm lịch). Theo lịch trình, quý Ngài Tam Tạng đã có buổi quang lâm thăm Tổ Đình Bửu Long vào thứ 7 ngày 14/09/2019 (nhằm ngày 16/08 âm lịch).

   

Với niềm hoan hỷ trong đại thiện pháp này, buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và tròn đủ phước duyên.

   

Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.

   

Một vài hình ảnh buổi lễ:

Các tin khác
 
Trở lại     Đầu trang