loading
Tin Từ Thiện - Xã Hội
Danh sách hùn phước tặng quà Vu-Lan

Phương danh Chư Tăng và các Phật tử "Cấp Cô Độc" hùn phước tặng quà Vu-Lan PL.2555 cho người nghèo tại chùa Huyền Không:

   

Họ và tên

Số tiền

- Hòa thượng Tịnh Đức và quí Phật tử chùa Đạo Quang, Texas, USA

1.000 USD

- Ngọc Tốn, Úc 300 AUD
- Lâm Huệ Thu, Úc 200 AUD
- Thuần Tuệ, Úc 200 AUD
- Thoa - Don, Úc 200 AUD
- Tâm Minh, Úc 20 AUD
- Như Phúc, Úc 100 AUD
- Như Tịnh, Úc 50 AUD
- Như Huyền, Úc 50 AUD
- Như Tuệ, Úc 100 AUD
- Như Trung, Úc 280 AUD
- Bà Hoàng Thị Lài, Huế 500.000 VNĐ
- Bà Hoàng Thị Thu, Huế 300.000 VNĐ
- Chị Lyn, Huế 200.000 VNĐ

 

 
Trở lại     Đầu trang