loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 202 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'kinh điển & sách hay'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 18-11-2019

Câu hỏi:

Kính bạch sư. Trong kinh Đoạn trừ lậu hoặc, Đức Phật có dạy nhiều pháp để hành như Đoạn trừ, né tránh, thọ dụng, tri kiến, tác ý, phòng hộ... Trong các bài Pháp thoại sư thường dạy: Phải thấy rõ và trải nghiệm với các pháp như nó đang là mà không khởi tâm động dụng theo ý định của bản ngã. Vậy thì có sự đồng nhất giữa hai ý trên không và pháp hành sẽ như thế nào thì mới xuyên suốt? Kính mong sư khai thị.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-10-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy, con đang đọc kinh Pháp Cú và bộ chú giải của Ngài Pháp Minh dịch. Thưa thầy cho con được hỏi là chùa mình đang sử dụng bộ chú giải này được không ạ?

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-10-2019

Câu hỏi:

Thầy ơi, Con muốn mua cuốn sách "Sống trong thực tại", con có gửi mail liên hệ nhưng chưa thấy có phản hồi. Thầy cho con xin thông tin để con liên hệ và mua ạ.
Con cảm ơn Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-09-2019

Câu hỏi:

Dạ con có vào mục Thư Viện nhưng chưa thấy quyển "Soi sáng thực tại" post lên. Con sẽ thử check lại sau. Con đội ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy,
Thầy có phát hành quyển sách mới "Soi sáng thực tại", chúng con là những người ở nước ngoài rất muốn tìm đọc nhưng không có dịp để trực tiếp thỉnh quyển này. Con không biết Thầy có thể post pdf format của quyển này trên mạng để chúng con có duyên cùng được đọc không ạ? Con kính xin cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 26-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con có thử PHIÊN ÂM DANH HIỆU PHẬT từ tiếng Pali sang tiếng Việt, nhưng con không biết đã phiên âm đúng hay sai ạ. Kính mong thầy xem qua bản phiên âm của con, nếu có sai phiên âm nào thì kính mong thầy sửa giúp con. Con xin cám ơn thầy nhiều ạ.
*Chư Phật quá khứ:
1. NAMO TAṆHAṄKARA BUDDHĀYA
Ná-mô Tán-hăng-cá-rá Bút-đờha-dá
2. NAMO MEDHAṄKARA BUDDHĀYA
Ná-mô Mê-đờhăng-cá-rá Bút-đờha-dá
3. NAMO SARAṆAṄKARA BUDDHĀYA
Ná-mô Xá-rá-năng-cá-rá Bút-đờha-dá
4. NAMO DĪPAṄKARA BUDDHĀYA
Ná-mô Đi-păng-cá-rá Bút-đờha-dá
5. NAMO KOṆḌAÑÑA BUDDHĀYA
Ná-mô Côn-đánh-nhá Bút-đờha-dá
6. NAMO MAṄGALA BUDDHĀYA
Ná-mô Măng-gá-lá Bút-đờha-dá
7. NAMO SUMANA BUDDHĀYA
Ná-mô Xú-má-ná Bút-đờha-dá
8. NAMO REVATA BUDDHĀYA
Ná-mô Rê-vá-tá Bút-đờha-dá
9. NAMO SOBHITA BUDDHĀYA
Ná-mô Xô-bờhí-tá Bút-đờha-dá
10. NAMO ANOMADASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Á-nô-má-đát-xi Bút-đờha-dá
11. NAMO PADUMA BUDDHĀYA
Ná-mô Pá-đú-má Bút-đờha-dá
12. NAMO NĀRADA BUDDHĀYA
Ná-mô Na-rá-đá Bút-đờha-dá
13. NAMO PADUMUTTARA BUDDHĀYA
Ná-mô Pá-đú-mút-tá-rá Bút-đờha-dá
14. NAMO SUMEDHA BUDDHĀYA
Ná-mô Xú-mê-đờhá Bút-đờha-dá
15. NAMO SUJĀTA BUDDHĀYA
Ná-mô Xú-gia-tá Bút-đờha-dá
16. NAMO PIYADASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Pí-dá-đát-xi Bút-đờha-dá
17. NAMO ATTHADASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Át-tờhá-đát-xi Bút-đờha-dá
18. NAMO DHAMMADASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Đờhám-má-đát-xi Bút-đờha-dá
19. NAMO SIDDHATTHA BUDDHĀYA
Ná-mô Xít-đờhát-thá Bút-đờha-dá
20. NAMO TISSA BUDDHĀYA
Ná-mô Tít-xá Bút-đờha-dá
21. NAMO PHUSSA BUDDHĀYA
Ná-mô Phút-xá Bút-đờha-dá
22. NAMO VIPASSĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Ví-pát-xi Bút-đờha-dá
23. NAMO SIKHĪ BUDDHĀYA
Ná-mô Xí-khi Bút-đờha-dá
24. NAMO VESSABHŪ BUDDHĀYA
Ná-mô Vét-xá-fu Bút-đờha-dá
25. NAMO KAKUSANDHA BUDDHĀYA
Ná-mô Cá-cú-xán-đờhá Bút-đờha-dá
26. NAMO KONĀGAMANA BUDDHĀYA
Ná-mô Cô-na-gá-má-ná Bút-đờha-dá
27. NAMO KASSAPA BUDDHĀYA
Ná-mô Cát-xá-pá Bút-đờha-dá
* Chư Phật hiện tại:
1. NAMO SAKYA MUNI BUDDHĀYA
Ná-mô Xác-dá Mú-ní Bút-đờha-dá
NAMO GOTAMA BUDDHĀYA
Ná-mô Gô-tá-má Bút-đờha-dá
* Chư Phật vị lai:
1. NAMO METTEYYA BUDDHĀYA
Ná-mô Mết-tây-dá Bút-đờha-dá
2. NAMO RĀMADEVA BUDDHĀYA
Ná-mô Ra-má-đê-vá Bút-đờha-dá
3. NAMO DHAMMARĀJĀMUNI BUDDHĀYA
Ná-mô Đờhám-má-ra-gia-mú-ní Bút-đờha-dá
4. NAMO DHAMMASĀMI BUDDHĀYA
Ná-mô Đờhám-má-xa-mí Bút-đờha-dá
5. NAMO NĀRADA BUDDHĀYA
Ná-mô Na-rá-đá Bút-đờha-dá
6. NAMO RANSI MUNI BUDDHĀYA
Ná-mô Ráng-xí Mú-ní Bút-đờha-dá
7. NAMO DEVADEPA BUDDHĀYA
Ná-mô Đê-vá-đê-pá Bút-đờha-dá
8. NAMO NARASI MUNI BUDDHĀYA
Ná-mô Ná-rá-xí Mú-ní Bút-đờha-dá
9. NAMO TISSA BUDDHĀYA
Ná-mô Tít-xá Bút-đờha-dá
10. NAMO SUMANGANA BUDDHĀYA
Ná-mô Xú-mán-gá-ná Bút-đờha-dá

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi.
Thời đức PHẬT còn tại thế ngài có thuyết tạng VI DIỆU PHÁP không ạ và nếu đức PHẬT không thuyết thì tạng VI DIỆU PHÁP đang có hiện giờ tác giả là ai và xuất hiện cách đây khoảng bao nhiêu năm.
Con thành kính đảnh lễ và tri ân thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 28-08-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy,
Con muốn trình bày chút hiểu biết của con: trong tỉnh thức con biết hay thấy mọi sự xảy ra trong con. Nếu là tốt thì tiếp tục làm, còn việc xấu thì ngừng lại. Nhưng nếu tu chỉ là như vậy thì bao nhiêu kinh sách Phật để làm gì. Có phải có những gì cao siêu hơn mà con không có khả năng với tới không?
Trường Nguyễn

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-08-2019

Câu hỏi:

Thưa thầy.
Thầy có thể giảng rộng rãi bài KHÔNG CÓ PHÁP MÔN NÀO trong Tương Ưng 4.
Nguyên văn như sau: Ngoài lòng tin ưa thích, ngoài kham nhẫn các pháp, thích thú hay biện luận, có thể xác chứng chánh trí không? Pháp môn ấy là gì?
Trong khi mắt thấy sắc nội tâm có tham, sân, si, hoặc không có tham, sân, si, biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm. Có phải những pháp này do lòng tin hiểu biết, hay suy tư phương pháp hay kham nhẫn, thích thú, biện luận mà hiểu biết. Có phải những pháp này thấy chúng với trí tuệ vị ấy được hiểu biết, thời có thể xác chứng với chánh trí rõ biết rằng: Sanh tận phạm hành, Việc nên làm đã làm, không lui trạng thái này.
Cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 21-07-2019

Câu hỏi:

Con thành tâm lễ sư ông từ nơi xa, Bạch sư ông cho con xin hỏi con ở xa muốn nghe trên mạng khoá thiền 19 phải vào nơi nào xem. Với con muốn xin file của bài giảng kinh trung bộ của sư ông để con nghe lại. Vì con rất thích kinh trung bộ. Sư ông có thể cho con xin file qua địa chỉ Gmail không ạ (dangminh281292gmail.com) con thành tâm đa tạ sư ông.
Cầu chúc sức khỏe đến với Ngài để luôn trợ duyên cho chúng con tu học.
Nam Mô Phật.
Nam Mô Pháp.
Nam Mô Tăng.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »