loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 5 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'duy tác'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 20-05-2021

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy. Khi Phật giác ngộ hoàn toàn thì những việc lành việc thiện Phật làm sau khi giác ngộ có phải là gieo nhân lành không? Vd như là bố thí Pháp, giúp đỡ người khốn khổ... Vậy nếu Phật đã gieo nhân lành vậy có chịu thọ nhận quả lành ko thưa Thầy?
Thứ 2, khi Tâm đang rỗng lặng trong sáng, những niệm thiện (muốn giúp bá tánh) nó xảy đến khi thấy cảnh người khổ, vậy mình có nương theo đó để xuất thành hành động ko thưa Thầy? Và nó có bị coi là vọng niệm ko thưa thầy?
Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-07-2016

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, có phải không chỉ tham sân si mà vô tham, vô sân, vô si cũng là nhân đưa đến luân hồi trong ba cõi sáu đường không ạ? Con có nghe ở đâu đó hình như nói rằng tham, sân, si là ác pháp, còn vô tham, vô sân, vô si là thiện pháp mà còn thiện còn ác thì sẽ còn trầm luân sanh tử như vậy có đúng không ạ? Vậy nhân nào mới đưa đến giải thoát ạ?
Con cảm ơn Thầy rất nhiều!

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-01-2016

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, có một câu trả lời từ thầy là "Bản thân việc làm cho hay nhận không có nhân quả gì cả, chỉ khi nào cho hay nhận với tâm tốt quả mới tốt, với tâm xấu quả mới xấu, bởi vì có tư tác (cetana) hay có chủ ý mới tạo nghiệp thiện ác, nhân quả. Bậc Thánh vẫn cho và nhận nhưng với tâm duy tác nên không tạo nghiệp báo, nhân quả gì cả". Bạch thầy cho con xin hỏi là "tâm duy tác" nghĩa là gì? Con xin cảm ơn thầy ạ.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 09-03-2015

Câu hỏi:

Thưa Thầy, tối qua con nghe pháp thoại lần thứ 14 tại Tổ Đình Bửu Long Thầy giảng có đoạn con chưa được rõ như sau: <p>
1."Tâm khởi thiện, tâm khởi bất thiện, vừa thiện vừa bất thiện, không thiện cũng không bất thiện". Thưa Thầy con chưa rõ tâm khởi không thiện cũng không bất thiện là sao? <p>
2. Khi tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác thật sự lúc đó chỉ còn thấy danh-sắc, không có cái ta thấy thì mới thấy được vô thường, khổ, vô ngã, nhưng cuộc sống đời thường con quá lăng xăng nên khi tinh tấn chánh niệm con chỉ là hữu vi, hữu ngã nên chưa thật sự trở về trọn vẹn với pháp, con đang bị kẹt chỗ này rất lâu xin Thầy từ bi chỉ dạy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-02-2012

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, cho phép con hỏi, một người đang tu tập chưa đắc Thánh quả A-la-hán, khi hành động hay làm việc gì, dù chỉ để làm thôi chứ không phải do tham sân si thúc đẩy, có nghĩa là đang sống tùy duyên thuận pháp thì tâm khởi sanh lúc đó có phải là tâm duy tác không, hay chỉ là tâm đại thiện? Con kính cám ơn thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »