loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 91 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tông phái & pháp môn'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 11-06-2014

Câu hỏi:

Bạch Sư. <p>
Sư cho phép con được hỏi. Một số thầy nói rằng Phật giáo đại thừa hay hơn Phật giáo nguyên thuỷ, Phật giáo đại thừa tu độ cho bản thân và độ cho chúng sanh, Phật giáo nguyên thuỷ tu chỉ độ cho bản thân mình. Con rất mong được nghe ý kiến phân tích của Sư về vấn đề này. Con cúi đầu cảm tạ Sư.<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-06-2014

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông, <p>
Trước tiên, con xin được đem hết lòng thành kính, đảnh lễ sư ông lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ pháp thể sư ông luôn được khinh an trong suốt chuyến hoằng pháp. <p>
Thưa sư ông, xin sư ông từ bi giảng giải thêm cho con về "tùy tín hành" trong kinh Trung Bộ ạ. Con có nghe qua sư phụ con ngày xưa nói ngài Xá Lợi Phất đi theo "tùy pháp hành" hay tứ niệm xứ, tức đi thẳng không lọt vào ngã tẻ. Đây là con đường thẳng chánh pháp đắc lậu tận thông và có tuệ giải thích (không phát triển ngũ thông). Về "tùy pháp hành" con đã nghe các bài pháp của sư ông nên con mới hiểu. Riêng ngài Mục Kiền Liên đi theo tùy tín hành. Đi con đường này nếu không lọt vào ngã tẻ thì sẽ có được cả lục thông. Con không dám bàn hay hỏi về chuyện thần thông, con chỉ chưa hiểu "tùy tín hành" khác với "tùy pháp hành" thế nào và "tùy tín hành" có liên quan gì đến pháp môn tịnh độ không ạ? (Vì con cho chữ "tín" là tin, vậy là đường lối tu tập có dựa trên niềm tin nên sẽ có mối liên hệ với các pháp môn như tịnh độ). <p>
Xin sư ông từ bi khai thị và chỉ dạy con thêm. Con luôn tôn kính sư ông như sư phụ quá cố của con. Thật sự con cũng không biết căn cơ con thế nào, chỉ dò dẫm tự tìm hiểu và tu tập. Gần đây con có phước duyên được nghe pháp của sư ông nên mới dần sáng tỏ nhiều khúc mắc. Con luôn tha thiết mong sẽ được sư ông dạy bảo con nghiêm khắc như một đệ tử để con thấy rõ đường đi của mình hơn. <p>
Cuối lời, một lần nữa con xin thành tâm cung kính đảnh lễ sư ông ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-05-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
1- Con có một bệnh rất nặng là hay so sánh con mình với con người khác. Con biết điều này rất tệ hại và cảm thấy khổ trong lòng vì không biết làm sao chấm dứt. Xin Thầy giúp con. <p>
2- Bên Bắc tông, con thấy quí Thầy thường làm lễ tắm Phật vào rằm tháng tư. Không biết bên Nam tông có lễ này không thưa Thầy? Xin thầy hoan hỷ giúp con hiểu về ý nghĩa này. Con cảm ơn Thầy rất nhiều. <p>
Cung kính đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-05-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Vậy con có thắc mắc Thiền Tông ngày xưa lấy Thoại đầu để Tham, có rất nhiều người ngộ đạo, theo các luận của Thiền Tông. Vậy như thầy nói khán thoại đầu là pháp nên dùng? Nó có bất trắc không Thầy? Nếu một người tham đúng như lời các vị giác ngộ bên Thiền Tông có đạt được như Pháp hành Thầy thường dạy không ạ? Kính xin Thầy mở lòng chỉ giúp. Con kính cám ơn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-11-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con đọc sách kinh điển Đại Thừa con nghe nói đến Nhị Thừa. Theo con hiểu đó là những vị Thanh Văn, Duyên Giác là những vị Thánh, sao bên Đại Thừa lại nói Nhị Thừa chưa thấy được thực tánh của các Pháp? Nhị Thừa như chồi khô, mộng lép không giúp đỡ được gì cho chúng sanh. Con chưa được hiểu rõ lắm, mong Thầy giải nghi dùm con ạ! Con cám ơn Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-10-2013

Câu hỏi:

Con kính xin đảnh lễ Sư. Con đọc thư Sư trả lời cho một Phật tử về vấn đề một chùa nào đó có chuyện xích mích, bất hòa. <p>
Kính thưa Sư, theo con nghĩ rằng nếu như mình biết được chính xác rằng chùa ấy có vấn đề, thì mình không nên chỉ trích hay nói xấu, nhưng mình cũng không nên tiếp tục ủng hộ nơi ấy nữa. Con nhớ hình như trong kinh cũng có kể vào thời đức Phật, có những lần các tăng bất hòa, không tu hành đúng đắn theo lời Phật dạy, nên các Phật tử cũng không cúng dường cho các thầy ấy nữa. <p>
Con nghĩ mình không nên chỉ trích hay nói lỗi người khác, vì ai cũng có lỗi lầm, nhưng mình cũng nên hành xử cho thích hợp. <p>
Con kính xin đảnh lễ Sư.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-06-2013

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Mong Thầy hoan hỷ cho con hỏi về vấn đề này
Con nghe 1 số ý kiến nói rằng tu Mật tông rất nguy hại vì rơi vào ảo giác và hoang tưởng do chính tâm thức mình vẽ vời ra chứ không phải “bước vào thế giới Niết-bàn”.
Đó chẳng qua là tưởng Thức của định vô sắc Thức Vô Biên Xứ mà thôi. Khi chứng nhập định này thì sẽ thấy tâm thức phủ trùm vô hạn, phi không gian thời gian. Và tất cả các cõi giới siêu hình cũng như nhất thể tuyệt đối pháp thân này đều là do tưởng thức lưu xuất ra, không thật có.
Người tu mật có được là trí Tưởng tri (vẫn còn dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu) chứ không phải trí tuệ Liễu tri (đã diệt trừ dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu) cho nên, những pháp này chẳng có ích lợi thiết thực gì cho con người, chỉ tạo thêm sự đau khổ cho họ vì lòng tham muốn những điều này (thần thông ký thuyết và huyễn hóa)=.cũng như trong Thiền tông, con nghe nói không muốn bị "Tẩu Hoả nHập Ma" thì phải Vô Sở Cầu, Vô Sở Đắc, Vô Sở Uý.
Con thấy mỗi khi các Lạt-Ma về Việt Nam làm lễ quán đảnh thì trên bầu trời thường hiện cầu vòng, thế là các Phật tử trầm trồ khen ngợi năng lực của các vị Lạt-Ma đó. Nhưng đức Phật đã dạy rằng "Nếu dùng sắc thấy Ta, Dùng âm thanh cầu Ta. Ấy là hành Tà đạo, chẳng thể thấy Như Lai".
Người ta tu theo Mật Tông Tây Tạng là do ham thích thần thông
nhưng điều này Ðạo Phật không làm điều đó, dù đức Phật và các vị A La Hán đệ tử của Ngài có thừa khả năng làm việc đó, thật sự Đức Phật Phật Ngài là bậc tối thượng thần thông mặc dù Ngài có thể bay, nhưng Ngài không làm thế; vì thần thông không phải mục đích của đạo Phật, cái quan trọng là sự giác ngộ giải thoát.
Xin hỏi thầy những điều con vừa trình bày có đúng không ạ ?
Xin cảm ơn Thầy !

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-05-2013

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, con có một vấn đề thắc mắc như sau kính mong chư Thầy giải đáp giùm. <p>
Các Thầy Bắc Tông thường hay lấy họ "Thích" để làm họ đặt trước Pháp Danh (điều này theo như con được biết thì các Thầy lấy họ của Đức Phật Thích Ca để tỏ sự tôn kính, và cũng như con hiểu thì các Thầy Nam Tông không có tục lệ này). Tuy nhiên một số trường hợp như cố Đại lão Hòa Thượng Kim Cương Tử lại lấy họ là "Kim" chứ không phải là "Thích" như các quý Thầy. Nhờ nhân duyên con cũng đã được nghe chính Đại lão Hòa thượng Kim Cương Tử giải thích điều này, song vì khi đó còn quá nhỏ nên con không nhớ được điểu này (chỉ nhớ mang máng là do Tông phái gì đó nên Ngài không dùng họ Thích). Vậy con kính mong các Thầy giải thích cho con hiểu, con cám ơn các Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-04-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Hôm nay con lại xin phép được hỏi Thầy, xin Thầy hoan hỷ giúp con.<p>
Con có một người thân đã xuất gia từ lâu bên Đại thừa, nay có người hướng dẫn chuyển sang chùa Nguyên Thủy để tu. Người thân con đã nghe theo, nhưng sau khi đi khỏi chùa cũ thì không gặp thuận lợi trong việc tu hành, hay ốm đau, mất nhiều năng lượng, đuối sức không đi nổi. Khi quay lại chùa cũ thì bị trách móc và không được ở lại nữa.<p>
Thưa Thầy, như vậy có phải bị Tổ phạt không ạ, có phải bị một số vong theo phá không? Con xin Thầy giải thích và giúp chúng con hiểu đúng sai chỗ nào để kịp thời chỉnh sửa ạ. Con thành kính tri ân Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-04-2013

Câu hỏi:

Bạch Thầy, con hiện đang rất bối rối và khó xử. <p>
Từ khi con biết đến Phật giáo nguyên thủy thì con đã thôi không còn đi chùa, tụng kinh trì chú nữa vì con nghĩ sẽ không mang lại được lợi ích gì. Bây giờ con chỉ ở nhà đọc những sách giáo lý như Tư tưởng Phật học, Đức Phật và Phật pháp... và tu tâm thôi. Con thấy mình hiểu biết hơn và niềm tin của con vào giáo lý nguyên thủy tăng trưởng, có thể phân biệt được gì làm và không nên làm với người Phật tử. Nhưng ngược lại với Tịnh độ con lại mất đi niềm tin, đặc biệt là đối với quý thầy đã dạy con triết lý thời kì mạt pháp chỉ có pháp môn Tịnh độ là dẫn đến thành Phật đạo mà không phải diệt trừ phiền não, chỉ cần tinh tấn tụng kinh và có niềm tin vào Phật Di Đà. Nên con đã không đi chùa và tránh né không muốn tiếp xúc và nghe những điều từ các thầy đó nữa. Con đã từng đặt hết niềm tin nhưng bây giờ con lại thấy khó xử, xin Thầy cho con lời khuyên. <p>
Con xin cảm ơn và nguyện Thầy luôn an lạc.

Xem Câu Trả Lời »