loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 83 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'tông phái'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 10-10-2014

Câu hỏi:

Kính bạch Tôn Sư, <p>

Trong niềm hân hoan, khi con được tham dự lễ dâng y Kathina sáng nay tại Tổ Đình Bửu Long. Con thấy hình bóng chư Tăng thật là thanh cao và tôn kính biết bao. Lúc làm lễ thọ y, Tôn Sư đứng dậy trình trước đại chúng, Tôn Sư có y mới. Hình bóng ấy thật là giản dị, đơn sơ nhưng thắm đượm tình Đạo Pháp. Hình bóng của một người Cha lành cho chúng con noi theo. <p>

Sau khi biết đến Phật giáo Nam truyền qua lời chỉ dạy của Tôn Sư và nhân duyên do con là Phật tử tu học trong môi trường Phật giáo Bắc truyền nên trong tận đáy lòng con, con thành tâm tri ân đến Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng ba ngôi báu bất khả tư nghì. Tự Tánh Giác ngộ, Tự tánh Thanh Tịnh và Tự tánh hòa hợp, trong lành. Ba ngôi báu tôn quí để chúng sanh quay về mà có suối nguồn an lạc nơi tại chính mình. Bằng đầy đủ các Pháp duyên phương tiện và tùy theo căn cơ, trình độ khác nhau của mỗi chúng sanh mà Chư Tăng - sứ giả Như lai - mang trọng trách thiêng liêng hoằng truyền chánh Pháp do Đức Đại Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật đã chỉ dạy cho chúng sanh noi theo để đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho mỗi người khi biết quay về nguồn cội. <p>

Tùy theo căn cơ mỗi người mà Chư Tổ đã dẫn dụ nhiều Pháp duyên phương tiện khác nhau để chỉ dạy cho chúng sanh Chánh Pháp. Vào thời Đức Phật còn tại thế - thời Chánh Pháp mà bây giờ Phật giáo Nguyên Thủy đang truyền thừa - thật tuyệt vời những vị thời ấy là những bậc thượng căn. Do đó chỉ qua một câu kệ, hay lời nói mà Phật dạy thì liền trực nhận và đắc Thánh Quả. Qua đến thời tượng Pháp, chư Tổ dùng nhiều Pháp duyên phương tiện khác nhau để hướng dẫn nhưng tiêu biểu là Thiền tông, Mật tông và Tịnh Độ tông. <p>

Mật tông thì dùng những những câu Chơn Ngôn để làm phương tiện dựa trên nguyên tắc tam mật tương ưng Thân, Khẩu và Ý. Thân thì trang nghiêm, khẩu thì trì Chơn ngôn và ý thì phải trong chánh niệm câu Chơn ngôn ấy. Và mỗi câu Chơn ngôn đều có công dụng riêng, ví dụ như Chơn ngôn Đại Bi khi trì thì có công dụng là hóa giải tâm sân của mỗi chúng sanh để về Tự Tánh Từ Bi mà mỗi người ai cũng có. Đức Chuẩn Đề Vương Bồ tát có 18 tay là tượng trưng cho 6 căn, 6 thức và 6 trần. Do đó, Chơn ngôn này có công dụng hóa giải những cấu nhiễm của căn, trần và thức để quay về Tự Tánh. Mỗi câu Chơn ngôn đều có công năng riêng biệt mà Chư Tổ đã chỉ dạy ngõ hầu chúng sanh phải biết sử dụng nhằm tẩy gội Tham, Sân và Si mà quay lại bổn gốc Tự tánh Giác Ngộ, Thanh Tịnh và Hòa Hợp, Trong Sáng mà tất cả ai ai cũng có. Nếu hành giả tu học không biết quay về thì sẽ rất dễ bị lầm đường lạc lối. Tịnh Độ Tông cũng vậy, Chư Tổ dạy ra nhiều Pháp môn niêm Phật để trở về nhất niệm, kế đến phải nhất Tâm và sau cùng là về lại Tự Tánh sẵn có của chính mình. <p>

Qua đó, con vô cùng trân quí và tri ân đến chư Tổ, chư Tăng. Các Ngài vì hàng hậu học mà tạo ra nhiều Pháp duyên phương tiện khác nhau để dẫn chúng sanh biết quay về Bổn gốc. <p>

Qua quá trình tu học, con có những thấy biết như trên. Kính mong Tôn Sư thùy từ chỉ dạy thêm cho con được tỏ tường. <p>
Kính nguyện xin Tôn Sư từ bi trụ thế lâu dài. Kính chúc Tôn Sư Pháp thể khinh an mãi mãi là ngọn đèn Chánh Pháp soi sáng cho hàng chúng sanh chúng con.
Thành kính tri ân Tôn Sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 29-09-2014

Câu hỏi:

Kính sư cho con hỏi là Đạo Phật Nguyên Thủy và Phật Giáo phát triển ngày nay (Mật tông, Thiền tông và Tịnh Độ tông) có gì khác nhau giữa cách tu? Con nghe bạn con giải thích là Đạo Phật Nguyên Thủy thì khi đi khất thực, nếu ai cho gì thì ăn nấy dù mặn hay là chay. Kinh xin sư giải thích cho con học hỏi thêm, xin đảnh lễ sư.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-06-2014

Câu hỏi:

Kính Bạch Sư,<p>
Con xin chân thành cảm ơn Sư giải tỏa cho con về Đại thừa, Nguyên thuỷ.<p>
Từ lâu con coi Đại thừa là ngoại đạo vì những thần thông biến hoá trong kinh điển cũng như những câu chuyện thiền huyễn hoặc làm cho người nghe bối rối và mặc cảm với sự hiểu biết thông thái của các vị ấy, trong khi đó thì các vị đó coi rẻ người khác. <p>
Con hiểu rằng chấp Nguyên thuỷ, Đại thừa như con thì cũng gây phiền não không kém. Khi con nói Đại thừa là ngoại đạo, thì con được gọi là Phật tử không thuần thành. <p>
Con thành kính cảm ơn Sư đã khai mở cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-06-2014

Câu hỏi:

Bạch Sư. <p>
Sư cho phép con được hỏi. Một số thầy nói rằng Phật giáo đại thừa hay hơn Phật giáo nguyên thuỷ, Phật giáo đại thừa tu độ cho bản thân và độ cho chúng sanh, Phật giáo nguyên thuỷ tu chỉ độ cho bản thân mình. Con rất mong được nghe ý kiến phân tích của Sư về vấn đề này. Con cúi đầu cảm tạ Sư.<p>

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 01-06-2014

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông, <p>
Trước tiên, con xin được đem hết lòng thành kính, đảnh lễ sư ông lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ pháp thể sư ông luôn được khinh an trong suốt chuyến hoằng pháp. <p>
Thưa sư ông, xin sư ông từ bi giảng giải thêm cho con về "tùy tín hành" trong kinh Trung Bộ ạ. Con có nghe qua sư phụ con ngày xưa nói ngài Xá Lợi Phất đi theo "tùy pháp hành" hay tứ niệm xứ, tức đi thẳng không lọt vào ngã tẻ. Đây là con đường thẳng chánh pháp đắc lậu tận thông và có tuệ giải thích (không phát triển ngũ thông). Về "tùy pháp hành" con đã nghe các bài pháp của sư ông nên con mới hiểu. Riêng ngài Mục Kiền Liên đi theo tùy tín hành. Đi con đường này nếu không lọt vào ngã tẻ thì sẽ có được cả lục thông. Con không dám bàn hay hỏi về chuyện thần thông, con chỉ chưa hiểu "tùy tín hành" khác với "tùy pháp hành" thế nào và "tùy tín hành" có liên quan gì đến pháp môn tịnh độ không ạ? (Vì con cho chữ "tín" là tin, vậy là đường lối tu tập có dựa trên niềm tin nên sẽ có mối liên hệ với các pháp môn như tịnh độ). <p>
Xin sư ông từ bi khai thị và chỉ dạy con thêm. Con luôn tôn kính sư ông như sư phụ quá cố của con. Thật sự con cũng không biết căn cơ con thế nào, chỉ dò dẫm tự tìm hiểu và tu tập. Gần đây con có phước duyên được nghe pháp của sư ông nên mới dần sáng tỏ nhiều khúc mắc. Con luôn tha thiết mong sẽ được sư ông dạy bảo con nghiêm khắc như một đệ tử để con thấy rõ đường đi của mình hơn. <p>
Cuối lời, một lần nữa con xin thành tâm cung kính đảnh lễ sư ông ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 16-05-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, <p>
1- Con có một bệnh rất nặng là hay so sánh con mình với con người khác. Con biết điều này rất tệ hại và cảm thấy khổ trong lòng vì không biết làm sao chấm dứt. Xin Thầy giúp con. <p>
2- Bên Bắc tông, con thấy quí Thầy thường làm lễ tắm Phật vào rằm tháng tư. Không biết bên Nam tông có lễ này không thưa Thầy? Xin thầy hoan hỷ giúp con hiểu về ý nghĩa này. Con cảm ơn Thầy rất nhiều. <p>
Cung kính đảnh lễ Thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-05-2014

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Vậy con có thắc mắc Thiền Tông ngày xưa lấy Thoại đầu để Tham, có rất nhiều người ngộ đạo, theo các luận của Thiền Tông. Vậy như thầy nói khán thoại đầu là pháp nên dùng? Nó có bất trắc không Thầy? Nếu một người tham đúng như lời các vị giác ngộ bên Thiền Tông có đạt được như Pháp hành Thầy thường dạy không ạ? Kính xin Thầy mở lòng chỉ giúp. Con kính cám ơn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-11-2013

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con đọc sách kinh điển Đại Thừa con nghe nói đến Nhị Thừa. Theo con hiểu đó là những vị Thanh Văn, Duyên Giác là những vị Thánh, sao bên Đại Thừa lại nói Nhị Thừa chưa thấy được thực tánh của các Pháp? Nhị Thừa như chồi khô, mộng lép không giúp đỡ được gì cho chúng sanh. Con chưa được hiểu rõ lắm, mong Thầy giải nghi dùm con ạ! Con cám ơn Thầy.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-10-2013

Câu hỏi:

Con kính xin đảnh lễ Sư. Con đọc thư Sư trả lời cho một Phật tử về vấn đề một chùa nào đó có chuyện xích mích, bất hòa. <p>
Kính thưa Sư, theo con nghĩ rằng nếu như mình biết được chính xác rằng chùa ấy có vấn đề, thì mình không nên chỉ trích hay nói xấu, nhưng mình cũng không nên tiếp tục ủng hộ nơi ấy nữa. Con nhớ hình như trong kinh cũng có kể vào thời đức Phật, có những lần các tăng bất hòa, không tu hành đúng đắn theo lời Phật dạy, nên các Phật tử cũng không cúng dường cho các thầy ấy nữa. <p>
Con nghĩ mình không nên chỉ trích hay nói lỗi người khác, vì ai cũng có lỗi lầm, nhưng mình cũng nên hành xử cho thích hợp. <p>
Con kính xin đảnh lễ Sư.

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 05-06-2013

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Mong Thầy hoan hỷ cho con hỏi về vấn đề này
Con nghe 1 số ý kiến nói rằng tu Mật tông rất nguy hại vì rơi vào ảo giác và hoang tưởng do chính tâm thức mình vẽ vời ra chứ không phải “bước vào thế giới Niết-bàn”.
Đó chẳng qua là tưởng Thức của định vô sắc Thức Vô Biên Xứ mà thôi. Khi chứng nhập định này thì sẽ thấy tâm thức phủ trùm vô hạn, phi không gian thời gian. Và tất cả các cõi giới siêu hình cũng như nhất thể tuyệt đối pháp thân này đều là do tưởng thức lưu xuất ra, không thật có.
Người tu mật có được là trí Tưởng tri (vẫn còn dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu) chứ không phải trí tuệ Liễu tri (đã diệt trừ dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu) cho nên, những pháp này chẳng có ích lợi thiết thực gì cho con người, chỉ tạo thêm sự đau khổ cho họ vì lòng tham muốn những điều này (thần thông ký thuyết và huyễn hóa)=.cũng như trong Thiền tông, con nghe nói không muốn bị "Tẩu Hoả nHập Ma" thì phải Vô Sở Cầu, Vô Sở Đắc, Vô Sở Uý.
Con thấy mỗi khi các Lạt-Ma về Việt Nam làm lễ quán đảnh thì trên bầu trời thường hiện cầu vòng, thế là các Phật tử trầm trồ khen ngợi năng lực của các vị Lạt-Ma đó. Nhưng đức Phật đã dạy rằng "Nếu dùng sắc thấy Ta, Dùng âm thanh cầu Ta. Ấy là hành Tà đạo, chẳng thể thấy Như Lai".
Người ta tu theo Mật Tông Tây Tạng là do ham thích thần thông
nhưng điều này Ðạo Phật không làm điều đó, dù đức Phật và các vị A La Hán đệ tử của Ngài có thừa khả năng làm việc đó, thật sự Đức Phật Phật Ngài là bậc tối thượng thần thông mặc dù Ngài có thể bay, nhưng Ngài không làm thế; vì thần thông không phải mục đích của đạo Phật, cái quan trọng là sự giác ngộ giải thoát.
Xin hỏi thầy những điều con vừa trình bày có đúng không ạ ?
Xin cảm ơn Thầy !

Chủ đề liên quan:

Xem Câu Trả Lời »