loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 481 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Hỏi & Đáp về Phật giáo'.

Mục này được thực hiện nhằm tạo cơ hội cho chư huynh đệ, đạo hữu sống cách xa nhau có thể chia sẻ kinh nghiệm tu tập, hoặc trao đổi những vấn đề nan giải trong Pháp học cũng như Pháp hành, để cùng nhau tìm hiểu, bàn bạc, góp ý bổ túc, hầu giúp nhau điều chỉnh chánh kiến trong biển Phật Pháp mênh mông, sâu thẳm và vi diệu.

Với tiêu chí đó, đề nghị quý vị không nên đặt những câu hỏi quá xa vời thực tại tu học của mình hoặc những vấn đề chi ly có tính tầm chương trích cú trong kinh điển, vì điều đó mỗi người có thể tự tra cứu lấy để khỏi làm mất thì giờ của huynh đệ đồng đạo.

Để gởi câu hỏi, xin nhập vào mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ cập nhật câu trả lời lên website trong thời gian sớm nhất.

 

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 03-11-2019

Câu hỏi:

Con xin thỉnh thầy giải đáp giúp con 2 câu hỏi ạ:
- Thế nào là ‘Độ’ trong câu ‘nguyện độ tất cả chúng sinh’? Con đang hiểu sơ qua là không để các tâm của mình hay của người khác ảnh hưởng đến mình, biết chứ không theo, nhưng cụ thể để hoá giải như thế nào thì con chưa rõ.
- Con mới gặp một tình huống như sau: Chỗ làm của con có các anh chị kĩ thuật nên nói chuyện rất suồng sã, con cảm thấy như vậy là không tôn trọng người khác. Nhiều lần con muốn góp ý nhưng con nhận thấy động cơ của con vẫn còn chưa tâm sân nên con vẫn chọn im lặng, con chỉ nhận biết tâm sân trong tâm con. Nhưng có lúc con lại sợ như vậy là mềm yếu nhu nhược, người ta sẽ càng được nước. Thầy cho con hỏi những cái ứng xử, góp ý lại ấy có cần thiết không, hay coi tác động bên ngoài đó là một pháp, không bị chạy theo là được thưa thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-11-2019

Câu hỏi:

Con kính bạch Sư Ông,
Ở đây, con muốn hỏi là chứng Sơ quả trong đời này có thể nỗ lực tu tập có thể chứng được quả vị cao hơn cũng trong đời này không? Con cũng xin được phép hỏi về mối liên hệ giữa Tứ Thánh quả và Tứ thiền ạ.
Con xin cảm niệm công đức.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 27-10-2019

Câu hỏi:

Thưa Thầy con suy nghĩ nhiều về 2 chữ vô thần và tự hỏi có phải đạo Phật là vô thần?
Xin thầy chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-10-2019

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy!
Con kính tri ân những khai thị của Thầy đã giúp con tháo gỡ được nhiều tà kiến và có chuyển biến tốt lên trong việc sống thuận pháp tùy duyên.
Con có một thắc mắc này khiến con bị vướng kẹt. Con xin Thầy từ bi khai thị. Như con được biết thì chỉ có Đức Phật toàn giác mới là bậc chánh biến tri và có đủ khả năng để thành lập Tam Bảo ở thế giới chưa có Tam Bảo. Để làm được điều đó thì vị bồ tát cần tu ba-la-mật rất lâu dài và nhiều gian khó. Thêm nữa như con nghe nói là bồ tát trong quá trình tu tập chưa thể thấy được thực tánh chân đế, chỉ tới khi thành Phật mới thấy được thực tánh. Liệu có phải vì những điều đó mà Phật giáo Nam truyền không chủ trương tu bồ tát đạo? Con thấy rằng nếu không có các vị bồ tát thì đâu có chư Phật vị lai. Cho con hỏi, làm thế nào để phát nguyện tu bồ tát đạo?
Con kính xin Thầy từ bi khai thị!
Con kính tri ân Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 20-10-2019

Câu hỏi:

- Con xin phép hỏi Thầy: Phật A di đà và quan thế âm bồ tát có thật không ạ?
Con cảm ơn Thầy nhiều.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 10-10-2019

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Sư Ông. Con có đọc một cuốn sách có nội dung như vầy
"Trong phép tu thiền định, từ: Tầm, sát, hỷ, lạc, tịnh, định, là từ con đường của nhân loại bước tới Niết Bàn.
Định là NIẾT BÀN. Tịnh là TỊNH ĐỘ. Lạc là CỰC LẠC hay cõi trời VÔ SẮC GIỚI. Hỷ là cõi trời SẮC GIỚI. Tầm sát là cõi trời DỤC GIỚI.
Đó là những nấc thang tấn hóa của nhân loại. Nghĩa là:
1.- BẬC SƠ THIỀN phải tu năm phép này: Lấy TẦM SÁT làm gốc vốn, để đến hỷ, lạc, tịnh, định. Có tầm sát là tầm tõi quán xét, dục muốn sự thiện, mới dứt qua khỏi ác nhơn tội lỗi, mà đến lần được, hỷ, lạc, tịnh, định, nên kêu gọi là Dục giới thiên, cái cảnh dục của lớp trên nhơn loại.
2.- BẬC NHỊ THIỀN còn tu bốn phép này: Lấy HỶ làm chỗ ở, để đến với lạc, tịnh, định. HỶ là sự mầng, mầng sống trong sự thiện lành tốt đẹp, đúng theo lẽ có có, nên kêu gọi là Sắc giới thiên, lớp trên cao hơn cảnh dục muốn. Trình độ của nguời đã qua khỏi sự tầm sát.
3.- BẬC TAM THIỀN còn tu ba phép này: Lấy LẠC làm chỗ ở, để đến với tịnh, định. Lạc là sự vui, vui sống trong cảnh không không tất cả, cũng không còn có thiện nữa, nên kêu gọi là Vô sắc giới thiên. Vô sắc giới thiên là tên gọi nơi người cư sĩ, chớ nếu xuất gia, thì kêu là Cực Lạc. Lớp trên cao hơn cảnh sắc có có. Trình độ của người đã qua khỏi sự hỷ.
4.- BẬC TỨ THIỀN còn tu hai phép này: Lấy TỊNH làm chỗ ở, để đến với định. Tịnh là sạch, là sống trong sạch, trong sự giải thoát xuất gia, nên gọi là Tịnh độ, Tịnh độ là lục độ thanh tịnh, lớp cao trên hơn cảnh Vô sắc và Cực Lạc. Trình độ của người đã qua khỏi sự lạc.
5.- BẬC NGŨ THIỀN hay ĐẠI ĐỊNH là còn một phép này: Lấy ĐỊNH làm chỗ ở, không còn đi đâu nữa cả. ĐỊNH là yên lặng, sự sống yên lặng hoàn toàn nên gọi là Niết Bàn, Niết Bàn là đứng ngừng hưu trí, ngưng việc rốt ráo, không còn chỗ đến, đến đây là kết quả mục đích. Lớp trên cao hơn Tịnh độ, cao trên hơn hết. Trình độ của người đã qua khỏi sự tịnh sạch.
ĐÓ LÀ PHÉP TU TRÊN NHƠN LOẠI:
Sơ định là: Tầm sát, hỷ, lạc, tịnh, định.
Nhị định là: Hỷ, lạc, tịnh, định
Tam định là: Lạc, Tịnh, Định
Tứ định là: Tịnh, định
Ngũ định là: Định
1.- SƠ ĐỊNH, là cảnh trời Dục giới thiên, cảnh của người cư sĩ giữ 5 giới chay kỳ, ở tại nhà.
2.- NHỊ ĐỊNH, là cảnh trời Sắc giới thiên, cảnh của người cư sĩ giữ 8 giới, trường chay, ở am chùa.
3.- TAM ĐỊNH, là cảnh trời Vô sắc giới thiên, cảnh của người cư sĩ, giữ 10 giới, ngọ chay, không tiền, ở cốc, hang, động, hoặc là xứ Cực Lạc của người tu tập xuất gia khất sĩ ở trong Giáo hội.
4.- TỨ ĐỊNH, là cảnh Tịnh độ Tây phương của bậc tu xuất gia khất sĩ thanh tịnh, giữ 250 giới giải thoát.
5.- NGŨ ĐỊNH, là cảnh Niết bàn, của những bậc đắc thiền định hay đại định.
Đó nghĩa là từ cảnh trời Dục giới, đến Sắc giới, đến Vô sắc hay Cực Lạc sẽ đến Tịnh độ, và đến Niết Bàn, tức là danh từ tên gọi của pháp thiền định, chỗ ở của tâm, chớ không phải ở đâu hết. Như thế tức là sự chỉ rõ ra rồi, từ đây chắc không còn ai hiểu lầm nữa.
Thế thì chỉ có sự thật lo tu là đúng hơn hết."
Con muốn hỏi Sư Ông trạng thái ngũ định có phải là niết bàn không ạ. Vì con biết Đức Phật đã bỏ thiền định chuyển sang tu thiền tụê mới đắc đạo. Mong Sư Ông giãi nghi cho con. Con xin tri ân!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 30-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Cách đây mấy hôm con có nghe thầy giảng bài kinh con rắn. Bài kinh nói dùng thanh gươm đào tới lúc thấy con rắn thì đảnh lễ con rắn đó. Con thấy con rắn là nói đến tánh biết của tâm có thể "ứng ra" khi hữu sự, và "thu vào" khi vô sự, phải không ạ? Kính xin lời khai thị của Thầy. Con xin cảm ơn.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-09-2019

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi.
Thời đức PHẬT còn tại thế ngài có thuyết tạng VI DIỆU PHÁP không ạ và nếu đức PHẬT không thuyết thì tạng VI DIỆU PHÁP đang có hiện giờ tác giả là ai và xuất hiện cách đây khoảng bao nhiêu năm.
Con thành kính đảnh lễ và tri ân thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 11-09-2019

Câu hỏi:

Kính lạy Thầy, con có 1 băn khoăn mong được giải đáp: liệu có trường hợp 1 người khi tu thấy được pháp đắc quả A la hán trở nên vô ngã, khi mất đi nếu tái sinh trở lại làm người thì từ khi còn là 1 cậu bé cô bé cho đến khi lớn lên có thể tu tập để giác ngộ trở lại thì họ vẫn sống có bản ngã và có vô minh ái dục không ạ?Nếu có thì tại sao 1 vị đã giác ngộ lại có thể quay trở lại trạng thái vô minh, còn nếu không thì vị đó sẽ có thể tái sinh vào đâu ạ? Mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 07-09-2019

Câu hỏi:

Kính thầy, lâu nay con sống hướng tâm Tinh Tấn Chánh Niệm Tỉnh Giác và thấy biết bản ngã ảo tưởng không thật, tánh biết thanh tịnh có thật. Con thực hành sống trọn vẹn với tâm thanh tịnh và xa rời kinh sách, ngôn từ, nghi ngờ. Hôm nay lân la vào mục hỏi đáp thấy câu trả lời của thầy: "Nếu đã có vô số Bồ-tát cứu độ chúng sanh, sao chỉ mấy trăm tỷ người trên trái đất này (ước chừng trung bình 10.000 Bồ-tát cứu một người) mà không cứu nổi để họ còn khổ hoài vậy?". Con giật mình lơ ngơ, tính cho qua nhưng tâm có nghi, xin thầy giải giúp?
Con giật mình lơ ngơ là vì:
1/ Nếu con người - chúng sinh là thật, bồ tát là thật, thì vô số bồ tát sao độ được vô số chúng sinh (vì 100 tỷ người này hết thì nhiều trăm tỷ khác sinh ra - do chúng sinh là vô số trong tam giới).
2/ Nếu con người - chúng sinh là thật, bồ tát là giả, thì bồ tát này là tùy dụng lập danh - phương tiện cứu độ. (cái này không đúng vì có phật thật, có thầy tổ thật, có thiện tri thức thật. Vậy có bồ tát thật).
3/ Nếu con người - chúng sinh là giả, bồ tát là thật, thì bồ tát độ ai?
4/ Nếu con người - chúng sinh là giả, bồ tát là giả, thì... thuốc giả trị bệnh giả - tất cả đều chẳng thật. vậy sao tánh biết thanh tịnh thấy bản ngã ảo tưởng. Chẳng lẻ tánh biết thanh tịnh này cũng giả luôn sao?
Thầy ơi, tâm con có nghi, thầy giải nghi giúp con.
Con đảnh lễ thầy và tri ân thầy./.

Xem Câu Trả Lời »