loading
Kết quả Tìm Kiếm: Có 495 câu hỏi có nội dung liên quan đến 'Hỏi & Đáp về Phật giáo'.

Thông báo:

Trong một thời gian dài, mục Hỏi Đáp Phật Pháp của trang web đã nhận được rất nhiều câu hỏi của Phật tử từ khắp nơi gởi đến. Thầy Viên Minh đã trả lời tất cả các câu hỏi liên quan đến vấn đề học Pháp, hành Pháp. Hiện tại mục Hỏi đáp đã có khoảng hơn hai mươi ngàn câu hỏi đáp, trong đó Thầy đã chỉ ra cốt lõi của việc hành đạo, sống Thiền. Do vậy Thầy đã quyết định tạm ngưng mục Hỏi đáp trong một thời gian để có thể chuyên tâm làm các Phật sự cần thiết khác.

Vậy, nếu có nhu cầu, Quý vị có thể sử dụng mục Tìm kiếm bên dưới (gõ từ khoá) hoặc bấm vào các tag đã được gắn theo từng chủ đề để tham khảo các câu Hỏi - Đáp về vấn đề của mình hoặc tương tự.

Sadhu sadhu lành thay!

Danh mục Hỏi Đáp Phật Pháp

Ngày gửi: 13-04-2022

Câu hỏi:

Con đảnh lễ thầy!
Thầy cho con hỏi: Trong các bài giảng của thầy thầy hay nói: "Nói căn trần thức là nói toàn bộ thế giới này rồi đó". Lúc khác thầy lại nói: "Nói thân - thọ - tâm - Pháp là nói toàn bộ thế giới này rồi đó". Nhờ thầy khai thị giúp con Căn - trần - thức và thân - thọ - tâm - pháp giống và khác nhau thế nào ạ (giống như thầy so sánh ngũ uẩn và thập nhị nhân duyên trong quyển Thực tại hiền tiền ạ).
Con cám ơn thầy.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 12-04-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy,
Trước tiên con kính chúc Thầy được đầy đủ sức khỏe, thân tâm an lạc. Sau con có thắc mắc này xin Thầy giúp đỡ.

10 danh hiệu của Phật: Như Lai- Ứng Cúng- Chánh Biến Tri - Minh Hạnh Túc - Thiện Thệ - Thế Gian Giải - Vô Thượng Sĩ - Điều Ngự Trưởng Phu - Thiên Nhân Sư - Phật/Thế Tôn

Con tha thiết muốn biết một thí dụ cụ thể, một câu chuyện, một nhân vật, trong khoảng thời gian Phật hoàng pháp, cho mỗi danh hiệu này. Con đọc trên mạng và con chỉ thấy một thí dụ là Phật đã "điều phục" được anh chàng Vô Não là thí dụ cho "Điều Ngự Trưởng Phu". Khi con kể chuyện về Đức Phật cho mấy con nhỏ của con, con muốn có chi tiết này. Xin Thầy giúp con.
Namo Buddhaya

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 02-04-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy con nghe nói là ngài Ma-ha Ca-diếp nhập định chờ Phật Di-lặc, cái này có thật trong Phật giáo Nguyên thủy không ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 31-03-2022

Câu hỏi:

Thưa thầy, tại sao lại gọi là bậc hữu học ạ? Có phải là tuy đã thấy ra sự thật nhưng còn giữ lại để sử dụng như kiến thức nên còn gọi là "hữu học" phải không thưa thầy?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 24-03-2022

Câu hỏi:

Kính thưa thầy. Con đọc trong kinh này.
Có tám hạng người này sanh ra không hợp thời, không thọ nhận được những lợi ích lớn khi Đức Phật và Giáo Pháp xuất hiện.

1. Người sanh ở địa ngục không gặp và cũng không đủ khả năng để lãnh hội Giáo Pháp.
2. Loài súc sanh không đủ khả năng để lãnh hội Giáo Pháp.
3. Chúng sanh cõi Ngạ Quỷ không đủ khả năng để lãnh hội Giáo Pháp.
4. Chư Thiên có tuổi thọ lâu dài như chư thiên cõi Vô Sắc và Vô Tưởng không gặp được Giáo Pháp.
5. Người sanh ra ở vùng biên địa, mọi rợ Giáo Pháp không ai truyền đến nơi đó. Và những dân tộc mọi rợ không đủ khả năng để lãnh hội Giáo Pháp.
6. Người sanh ra ở trung tâm quốc độ, trung tâm thành phố nơi mà Giáo Pháp đang thịnh hành nhưng cái đầu của họ bị Tà Kiến và chấp thủ theo Tà kiến nên họ không thấu hiểu và chấp nhận Giáo Pháp.
7. Người sanh ra ở trung tâm quốc độ, trung tâm thành phố nhưng đầu óc si mê, ngu đần không lãnh hội được Giáo Pháp dù Giáo Pháp có đến với họ.
8. Người bị câm điếc không thể nghe và lãnh hội được Giáo Pháp.
Đó là 8 hạng người mất mát lớn khi Đức Phật và Giáo Pháp xuất hiện.
(Tăng chi kinh, phẩm gia chủ)

Con không hiểu ở mục số 4 cõi vô tưởng là cõi như thế nào? Và có nằm trong 33 tầng trời không ạ? Và sao chư Thiên cõi Vô Sắc cũng bị vậy luôn? Theo con hiểu là cõi Vô Sắc có tâm chớ không có thân, mà thân và tâm thì không thể tách rời nhau, nhưng do phước báu không có thân để chịu nghiệp thì còn tâm dễ tu và chứng quả hơn nữa ạ?
Con kính mong HT giải thích cho con hiểu rõ ạ. Mô Phật.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 22-03-2022

Câu hỏi:

Dạ con thưa Thầy. Cho con hỏi. Một vị thánh khi vị ấy muốn nhập diệt, thì vị ấy tuần tự như thế nào để nhập diệt ạ? Con xin đảnh lễ Thầy ạ.

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 15-03-2022

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy!
Nhân một vị Phật tử hỏi khi nào Đức Phật Di-lặc Metteyya ra đời, con kính trình Thầy: Với con khi nào một vị Phật không quan trọng bằng thấy ra vị Phật luôn soi sáng trong chính mình. Như Ngài Viên Minh dạy vô cùng giản dị, nếu chúng ta biết ứng dụng vào những việc hằng ngày như đi, đứng, ngồi, nằm... với sự SÁNG SUỐT - ĐỊNH TĨNH - TRONG LÀNH hay THẬN TRỌNG - CHÚ TÂM - QUAN SÁT, chúng ta sẽ phát hiện ra trong mỗi chúng ta đều có một Đức Metteyya. Nếu chúng ta tìm kiếm Đức Metteyya qua hình ảnh tôn tượng của Ngài hoặc qua sự tưởng tượng thì muôn đời chúng ta chẳng thể gặp được.
Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 14-03-2022

Câu hỏi:

Thưa sư ông, cho con hỏi là bao giờ thì Đức Phật Metteyya mới ra đời ạ?

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 04-03-2022

Câu hỏi:

Con chào thầy,
Theo con tìm hiểu thì thực phẩm có tác động đến cơ thể và tâm trí, mà con thấy nếu Quý Thầy đi khất thực thì thực phẩm sẽ không đầy đủ nhưng người bình thường. Mà theo con thấy thì Quý Thầy rất ít bệnh tật. Vì sao lại như thế ạ?
Con xin cảm ơn thầy!

Xem Câu Trả Lời »

Ngày gửi: 03-12-2021

Câu hỏi:

Mô Phật,
Con xin cung kính đảnh lễ Thầy. Xin Thầy soi sáng cho con trong pháp học ạ.
Con đang bị bí trước câu hỏi: Vô thượng bồ-đề của Phật và Niết bàn giải thoát của A-la-hán khác nhau như thế nào?
Con cảm ơn Tam Bảo, cảm ơn Thầy vẫn luôn ở đó. Xin Thầy soi sáng cho con điểm này với ạ.
Con cảm ơn Thầy ạ,

Xem Câu Trả Lời »