loading

Danh sách tất cả các tags

trình pháp & chiêm nghiệm (1157) nguyên lý tu tập (1111) cuộc sống (762) tinh tấn chánh niệm tỉnh giác (537) tri ân (528) thơ (475) Hỏi & Đáp về Phật giáo (446) Thiền (354) bản ngã & đại ngã (288) tánh biết & tướng biết (271) bệnh tật (251) Thiền Minh Sát - Vipassanā (218) xuất gia & tại gia (218) thiền định (212) sự thật, chân lý, pháp, tánh (211) buông (195) bất an & sợ hãi (175) Lịch Thầy giảng pháp (172) kinh & sách (166) chúc mừng năm mới (159) tùy duyên thuận pháp (152) hồi hướng, phước lực & tâm lực (144) vô thường, khổ & vô ngã (136) nghiệp (135) Thực tại đang là (132) thực chứng & giác ngộ (131) tụng kinh & niệm Phật (129) giao tiếp & ứng xử (125) Tình yêu (121) ý nghĩa cuộc đời (120) khổ đau (117) tâm sân (116) người âm & cõi âm (107) nhân quả (102) sát sinh & phóng sinh (98) hữu thức & ý thức, tiềm thức, vô thức & Bhavaṅga (92) nghi lễ (92) pháp thoại (92) Tứ Niệm Xứ (92) giới luật (91) chân đế & tục đế (88) thực hành chưa đúng (88) Phật tánh, chân tâm, tánh giác, tánh biết chói sáng (Pabhassara Citta) (86) thận trọng - chú tâm - quan sát (85) trong thấy chỉ có thấy (83) Bát Chánh Đạo (82) quy y Tam Bảo (81) tông phái (77) tái sinh (75) chia sẻ pháp & khai thị (72) bắt đầu tu học (69) Niệm tâm (67) chúc mừng khánh tuế (63) Thiện ác đúng sai (63) giáo dục & dạy con (61) ngũ uẩn (61) cô đơn & độc lập (59) pháp đối trị (59) ba-la-mật (57) sám hối & tạ ơn (57) thờ cúng (57) vô minh & ái dục (56) khổ đế (55) Niết-bàn (54) tử vi, phong thủy, bói toán (54) niệm hơi thở, sự thở (53) Tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả (53) tưởng tri, thức tri & tuệ tri (53) thiền tuệ (51) tâm từ (49) tự nhiên & vô tâm (47) giấc mơ (45) ngã mạn (45) niệm sự chết (45) giới định tuệ (44) quán chiếu (44) Tội & phước (44) ăn chay & ăn mặn (42) Vọng tưởng, ảo tưởng & hoang tưởng (42) hiếu thảo (41) luân hồi (41) từ thiện (40) vi diệu pháp & duy thức học (40) Dâng y Kathina (39) tôn giáo khác (38) tâm (36) tự biết mình (36) mất ngủ (35) tương giao - mối quan hệ (35) định mệnh (34) nhận ghi chép pháp thoại (34) ngoại đạo & chánh đạo (33) sinh tử & sinh diệt (33) bố thí (32) giải thoát (31) trí tuệ & từ bi (31) Như lý tác ý (30) Niệm thọ (30) tà kiến, thường kiến, đoạn kiến (30) sống trọn vẹn (29) tâm si (28) Tự lực và tha lực. (28) vô ngã vị tha (28) ngôn từ (27) nhân & duyên (27) Phật giáo nguyên thủy Therevada (27) tánh không (27) hữu vi hữu ngã & vô vi vô ngã (26) thái độ - trạng thái (26) thấy tức là buông (26) trì chú (26) Tứ Diệu Đế (26) địa ngục, ngạ quỷ & súc sinh (25) gia đình (25) Niệm pháp (25) tang lễ (25) tánh tướng thể dụng (25) vô sư trí & hậu đắc trí (25) bất toàn & hoàn toàn (24) luân xa (24) ma nhập (24) Trà Đạo (24) đạo & đời (23) phóng sinh (23) tâm tham (23) tẩu hỏa nhập ma (23) bát quan trai giới (22) nhẫn nại (22) đức tin & niềm tin và mê tín (21) làm công quả & hùn phước (21) cúng dường (20) vô minh (20) hai mặt, nhị nguyên (19) khoa học (19) pháp học & pháp hành (19) tâm bất sinh, tâm không và tâm vô ký (19) Tịnh Độ Tông (19) 10 kiết sử & trói buộc (18) bùa chú (18) cầu & nguyện (17) hạnh đầu đà (17) hữu thức hóa vô thức (17) không, vô tướng, vô tác, vô cầu (17) Niệm thân (17) sáng suốt - định tĩnh - trong lành (17) hôn trầm (16) năng và sở (16) 37 phẩm trợ Đạo (15) chúc mừng ngày nhà giáo (15) chánh định (14) Linh cảm - trực giác - thần giao cách cảm (14) mệt mỏi - chán nản (14) trầm cảm (14) tứ đại (14) phân vân & hoài nghi (13) Thất giác chi (13) tứ oai nghi (13) cận tử nghiệp (12) chân-thiện-mỹ (12) phá thai (12) sinh - hữu - tác - thành (12) Lão Tử & Trang Tử (11) pháp hữu vi - pháp vô vi (11) tâm lý học (11) xá lợi (11) hóa thân, báo thân & pháp thân (10) không bước tới, không dừng lại (10) phước đức (10) tham thoại đầu (10) tham, sân & si (10) thần thông (10) thập nhị nhân duyên (10) Tứ như ý túc (10) không sợ hãi - vô úy (9) lý và sự (9) Pháp danh (9) sát-na định (9) tầm và tứ (9) tự sát (9) Bát Nhã Tâm Kinh (8) Dịch Lý (8) Khổng Tử (8) tâm bình thường là Đạo (8) tạo tác (8) xả ly - ly tham - đoạn diệt - an tịnh (8) y pháp bất y nhân (8) cảm xúc và cảm giác (7) chấp Ngã - chấp Pháp (7) Chư Thiên (7) Danh & Sắc (7) sanh hữu tác thành (7) thời gian tâm lý (7) tri kiến thanh tịnh (7) tứ chánh cần (7) xuất hồn (7) Đại Thừa (6) Hối hận & ăn năn (6) thân kiến, hoài nghi (6) thu thúc lục căn (6) Pháp luân công (5) tứ nhiếp pháp (5) dục giới, sắc giới & vô sắc giới (4) duy tác (4) luật hấp dẫn (4) Năm triền cái (4) nhân điện (4) sở tri & sở đắc (4) vô niệm (4) danh khái niệm & tướng khái niệm (3) tánh đế & thánh đế (3) cứu độ (2) Nhất tâm bất loạn (2) thề & nguyện (2) vô tướng tu tập (2)