Kính thưa Thầy,

Hiện con đang bị bệnh phải cần phẫu thuật, con lại sợ mổ lắm, nên có lên mạng tìm coi có cách trị bệnh nào mà không cần phải phẩu thuật không. Sau khi xem qua, thì con thấy có Thiền Trường Sinh Học trị bệnh rất hiệu quả, và có rất nhiều người sau khi tập đã khỏi bệnh. Con cũng muốn học thử, nhưng ngặt là người học buộc phải mở luân xa, mà con có nghe Thầy giảng là không nên mở luân xa một cách tùy tiện, bởi vì cái gì cần đóng thì nó tự đóng, cái gì cần mở thì nó tự mở, đó là sự vận hành tự nhiên của pháp, nếu tùy tiện mở cái đang cần đóng thì chính là “thọc gậy bánh xe pháp”, nên con cũng rất sợ mình chưa đủ lực, nếu mở thì rất nguy hiểm.

Giờ trong con rất phân vân, không biết phải thế nào cho phải, xin Thầy cho con lời khuyên. Con cám ơn Thầy, kính chúc Thầy thân tâm luôn an lạc!

Con, TD

 

Con,

Khi c gng rèn luyn đ mong cu hết bnh là con đã t to áp lc cho mình ri, áp lc đó vn xut phát t lo âu, s hãi và phin mun. Nếu nhân lúc có bnh mà con nghiên cu, hc hi, chiêm nghim đ  thu hiu được nguyên nhân, bnh trng, điu kin duyên sinh ca nó đ biết t điu chnh thì điu này giúp con chuyn hóa được c hai mt nhn thc và hành vi (có liên quan gia tâm bnh và thân bnh) và nh đó con thu hiu thế nào là sng thun pháp, thế nào là sng đúng gii - đnh - tu, bát chánh đo. Cho nên thông hiu bnh cũng là mt phn ca s giác ng.

Bnh xut phát t thiếu hiu biết v thân tâm và môi trường ca nó, nên quan trng là qua thân, th, tâm, pháp mà thy rõ chính mình và ý nghĩa vô thường, kh, vô ngã ca đi sng đ không còn chp trước dính mc, ch không phi c gng rèn luyn cách này hay cách khác vi tham vng tha mãn mong cu được thường, lc, ngã đ ri ch to thêm cái kh khác cho mình mà thôi. Bhāvanā có nghĩa là tu chính ch không phi tu luyn. Tu luyn là mong đt được trng thái lý tưởng mà mình mơ ước, đo đó ch to thêm áp lc, còn tu chính là điu chnh li cái sai đ tr v vi cái đúng vn đã hoàn ho. 

Có 3 loi tu chính: Tu chính thân (kāya bhāvanā), tu chính tâm (citta bhāvanā) và tu chính tu (paññā bhāvanā). Tu thân không phi là c gng gi thân không bnh, mà là thân không làm điu ác. Tu tâm không phi là c gng rèn luyn năng lc thin đnh, mà là tâm không tham sân si hay không có dc tưởng, sân tưởng và hi tưởng. Tu tu không phi là tích lũy cho nhiu kiến thc, mà là thy biết đúng bn cht ca thân tâm và cuc sng. 

Tâm là yếu t quan trng, nếu tâm đim đm - không lo lng s hãi - thì bnh t điu chnh. Cơ th cc kỳ thông minh, mi tế bào có kh năng t điu chnh nếu như được h tr bi tâm rng lng trong sáng và t tin. Đng thi biết nghiên cu hc hi đ ăn ung đúng dưỡng sinh, ng ngh hp thiên nhiên, vn đng cơ th đúng quy lut t nhiên v.v… cũng h tr cho thân phát huy kh năng t đng điu chnh.

Đó là lý do vì sao Hoàng Đế Ni Kinh dy nguyên lý cha bnh là: “Đim đm hư vô chân khí tùng chi, tinh thn ni th bnh an tùng lai” và Lão t dy: “Phù duy bnh bnh th bt bnh” (Thy bnh ch là bnh thì đã là không bnh).

Tt nhiên bnh thì cn thuc thang và cha tr nhưng vic đó cũng tùy duyên, không nên quá lo s, mong cu hay khiên cưỡng. Tp dưỡng sinh đ lưu thông khí huyết, mm do gân cơ, tinh thn thoi mái cũng tt nhưng không cn phi tp luyn đ đt được mt th trng lý tưởng. Đôi lúc bnh li thc tnh chúng ta và giúp chúng ta thoát khi tà kiến và tham ái, nên nhiu v Thánh đã giác ng nh nhng cơn bnh ngt nghèo. Nói tóm li, trong ha có phúc, trong phúc có ha khó lường, tt nht là c trm tĩnh sáng sut mà tùy cơ ng biến hơn là c gng gii quyết trong lo âu s hãi.

Chúc con tht bình tĩnh.

Thy Viên Minh

 


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024