Lời Thầy dạy

 

Thầy chỉ dạy CÁI THỰC

Kiến thức chẳng cần nhiều

Chỉ nhớ mỗi một điều

Trở về là THẤY PHÁP.

 

Đừng tìm kiếm đâu xa

Thấy là MINH là ĐẠO

Là Niết-bàn, không ta

Tự do ngoài vọng ảo.

  

  


[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024