Ngay nơi sinh tử Niết-bàn
Ngay nơi huyễn hóa an nhàn thảnh thơi
Ngay nơi góc bể chân trời
Thấy vầng trăng vẫn sáng ngời mười phương.
  

[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024