• Tình thương chân thật
  • Tác giả: Như Pháp

Tình thương chân thật

                                            (Thân tặng MN)

Này em có hay?

Pháp thương em nhất

Tình thương chân thật

Nhân quả rõ ràng.

 

Này em có hay?

Tham chấp, luyến ái

Ta và của ta

Nên tâm điên đảo.

 

Này em có hay

Phàm có sở hữu

Thì có mất đi

Không gì bền vững.

 

Này em có hay

Chỉ vì tham ái

Thân tâm suy sụp

Đau khổ chất chồng.

 

Này em có hay

Cầu xin than khóc

Phật, Trời, Bồ-tát

Ai cứu em đây?

 

Này em có hay

Thôi đừng hỏi nữa

Dầu Thầy, dầu bạn

Cũng chịu bó tay.

 

Này em có hay

Chỉ cần nhìn lại

Thấy nhân phát sinh

Nhân diệt khổ diệt.

 

Này em có hay

Như nắm than đỏ

Không chịu buông ra

Kêu than cháy bỏng!

 

Này em có hay

Thầy trao chánh kiến

Buông tham ái này

Đời thôi điên đảo!
 

[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024