Mừng xuân Tân Mão pháo reo vang
Đào, cúc, hồng, lan điểm mai vàng
Gió mát chào xuân phe phẩy lá
Sông xanh đón Tết uốn nhẹ nhàng.
Y vàng Tăng chúng vui thiền vị
Áo trắng chư Ni tịnh đạo tràng
Chánh pháp lan truyền trên đất Việt
Nhà nhà an lạc đón xuân sang.

[ Ðầu trang ][ Trở về trang Thư Viện ]

updated: 2024